Śląsk i jego stolicę – Katowice wielu kojarzy z ciężkim przemysłem, betonem hałdami i brakiem zieleni. Wrażenie takie jest jednak dalekie od rzeczywistości. Oto zaledwie kilka przykładów na to, jak Katowice wprowadzają zieleń w przestrzeń miejską poprzez inwestycje m.in. w zielone dachy.

Pokrycie dachów żywą zielenią zwiększa udział terenów biologicznie czynnych w miastach. Stanowi siedlisko wielu gatunków roślin, wpływa pozytywnie ma mikroklimat, pochłania zanieczyszczenia, gromadzi wodę opadową. Równie ważną cechą zielonych dachów jest pozytywny wpływ na kondycję dachu, poprawę izolacji termicznej i akustycznej budynku. Warstwa roślinna chroni przed wahaniami temperatur, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonanie takiego pokrycia jest przy tym coraz łatwiejsze – w jego założeniu pomagają gotowe na rynku rozwiązania systemowe.

ZIELONE PIERŚCIENIE

Znaczna część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego od wielu lat otoczona jest leśnym pasem ochronnym. Już w latach 70. XX w. naukowcy widzieli potrzebę utworzenia zielonych pierścieni z lasów, by te stały się naturalnym filtrem powietrza dla terenów przemysłowych. Dzięki tym zabiegom województwo śląskie, pomimo przemysłowego charakteru, cechuje się ponadprzeciętną w skali kraju lesistością wynoszącą ok. 31%, a w samych Katowicach powierzchnia lasów stanowi ok. 42%. Zmieniająca się koniunktura gospodarcza i odchodzenie od przemysłu ciężkiego spowodowało, że w wielu miejscach pozostawały budynki i place, dla których trzeba było znaleźć...