Energetyka wiatrowa przez wiele lat była jedną z najprężniej rozwijających się, obok fotowoltaiki, gałęzi branży odnawialnych źródeł energii. Niestety, w Polsce zawisły nad nią bardzo gęste czarne chmury.

Duża liczba państw, przeważnie rozwiniętych gospodarczo, inwestuje duże nakłady finansowe w rozwój technologii wiatrowych i w budowę kolejnych farm wiatrowych. Również sam rynek energetyki wiatrowej prze do przodu, czego potwierdzeniem jest ogromna liczba firm zajmujących się nie tylko produkcją poszczególnych elementów, ale również ich montażem, serwisem i diagnostyką. Do tego dochodzą także kwestie projektowania i aspekty prawno-administracyjne. Branża ta bez wątpienia ma przed sobą przyszłość. W Polsce jednak rynek ten mocno przyhamował.

Rozwiązania technologiczne

Turbiny wiatrowe podzielić można ze względu na różne czynniki. Jeden z najpopularniejszych podziałów dotyczy osi obrotu wirnika. Wyróżniamy w takim przypadku turbiny HAVT o poziomej osi oraz VAWT o osi obrotu pionowej. 

Do pierwszej z tych grup należą między innymi turbiny Savoniusa czy też Darrieusa. Są one dużo mniej rozpowszechnione, co nie znaczy jednak, iż nie posiadają zalet pod względem technicznym. Inny podział dotyczy umiejscowienia wiatraka lub farmy. Można w ten sposób wydzielić projekty lądowe (on-shore) i morskie  (off-shore). Trzecim z kolei kryterium może być liczba płatów wirnika: jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i wielopłatowe. 

Bez wątpienia najpopularniejszym rozwiązaniem technicznym jest koncepcja trójpłatowa. Pozostałe spotykane są najczęściej jako obiekty pokazowe lub badawcze. Również szybkobieżność wirnika może służyć za walor stanowiący kryterium....