Rozwój technologiczny sprzyja miastom. Wysokospecjalistyczne osiągnięcia informacyjne i informatyczne wychodzą naprzeciw rosnącym potrzebom aglomeracji. Miasta rosną i potrzebują coraz sprawniejszych i wydajniejszych systemów zarządzania. Zarządzania nie zza biurka, ale realnego, żywego.

Systemy muszą być obecne w społeczeństwie i reagować natychmiast na pojawiające się wydarzenia. Człowiek jako jednostka nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Pomóc mogą inteligentne rozwiązania informatyczne.

Układy wieloczynnikowe

W najbliższej przyszłości umiejętne, sprawne i szybkie przetwarzanie pozyskiwanych danych stanie się podstawą bezpieczeństwa miast. Istotne będzie również tworzenie i działanie systemów reagowania. Miasto jako struktura niejednorodna nie będzie mogło korzystać z systemów jednowariantowych. Sukcesem informatycznym miasta będą układy wieloczynnikowe, korelujące ze sobą pozornie mało istotne czynniki. Wraz z rozrastającą się lub zmieniającą strukturą miast elementami określającymi skuteczność takich systemów będą przede wszystkim: geograficzna specyfika każdego miasta, struktura demograficzna, zasobność tkanki miejskiej w infrastrukturę inwestycyjną oraz jakość środowiska, w którym żyje dana społeczność. Ten ostatni czynnik jest nowością dla miast polskich. Do tej pory wiadomości o złej jakości powietrza np. z terenów Śląska nie stanowiły większej przeszkody do rozwoju tych terenów. Jednak jakość zasobów środowiska w ostatnich dziesięcioleciach zmieniła się – w głównej mierze na gorsze.

W obecnych czasach coraz częściej pojawiają się doniesienia o złej lub bardzo złej jakości przestrzeni życiowej, za którą odpowiadają ponadnormatywne wskaźniki danych parametrów wody, temperatury lub wyżej wspomnianego powietrza. Dotychczas stosowane systemy nie są wydajne w sprawnym,...