18 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne webinarium organizowane przez nasza redakcję. Tym razem zaproszeni przez „Zieleń Miejską” eksperci i praktycy przybliżyli uczestnikom spotkania zagadnienia związane z zagospodarowaniem zieleni przydrożnej i przyulicznej.

Co raz większa grupa mieszkańców miast dostrzega wartość zieleni przyulicznej. Jak zatem sprawić, aby polskie drogi i ulice były faktycznie zielone? Jakie gatunki drzew sprawdzą się w nasadzeniach przyulicznych najlepiej? Jakie gatunki bylin zdadzą egzamin w warunkach miejskich? Jakie funkcje pełni zieleń przyuliczna i jakie są kierunki rozwoju zieleni w pasach drogowych miast? Miedzy innymi na te pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi podczas kilkugodzinnego spotkania online. Duża liczba pytań do prelegentów udowodniła, jak ważnym tematem są zielone drogi i ulice i równocześnie pokazała z jakimi problemami zmagają się osoby odpowiedzialne chociażby za pogodzenie infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zielenią pasów przyulicznych. 

Wśród zaproszonych ekspertów mieliśmy przyjemność gościć: dr hab. inż. Reginę Dębicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katarzynę Opałkę reprezentującą Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Wojciecha Januszczyka, architekta krajobrazu, prezesa Fundacja Krajobrazy oraz wykładowcę Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, dr. hab. inż. Przemysława Bąbelewskiego, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Andrzeja Piotra Karolskiego, Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Partnerem webinarium była firma allplants posiadająca w swej ofercie m.in. drzewa alejowe.

Wszystkim Uczestnikom, Prelegentom oraz Partnerom wydarzenia dziękujemy za wartościowe spotkanie.

...