Pojemności istniejących składowisk o statusie instalacji komunalnych wystarczą na około 6-7 lat eksploatacji – przy uwzględnieniu dzisiejszego poziomu składowania. Według danych GUS-u, w 2019 roku na jednego mieszkańca przypadło średnio 332 kg zebranych odpadów, co oznacza, że w stosunku do roku poprzedniego ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez Polaków zwiększyła się o 2,1%. Ten niebezpieczny trend cechujący kraje rozwinięte dostrzegła też Komisja Europejska, w związku z czym opracowała Europejski Zielony Ład.

Zawiera on serię strategii, które mają doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale także przebudować Europę w kierunku społeczeństwa o nowoczesnej, oszczędnej i zrównoważonej gospodarce. Jednym z celów określonych w przedmiotowym dokumencie jest przejście na system gospodarki obiegu zamkniętym.

Osiągnięcie tego regeneracyjnego systemu gospodarczego to ambitny plan, który wymaga pełnej mobilizacji przemysłu. Zgodnie z założeniami, transformacja sektora przemysłowego i wszystkich łańcuchów wartości zajmie 25 lat. Aby te zmiany były możliwe, w ciągu najbliższych pięciu lat należy podjąć decyzje i rozpocząć działania, choćby takie jak polityka „zrównoważonych produktów”, której celem będzie wspieranie projektowania pod kątem obiegu zamkniętego wszystkich produktów. Priorytetem będzie ograniczanie zużycia materiałów i ich ponowne wykorzystywanie przed recyklingiem.

Istotne będzie również wytyczenie kierunków transformacji wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów zasobochłonnych, takich jak przemysł odzieżowy, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne. W tym celu Komisja planuje opracowanie m.in. wymogów mających na celu zapewnienie, aby do 2030...