Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie zakładał przygotowanie warunków do utworzenia w mieście Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży (CUMA). Jest to miejsce spotkań, w którym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym może podnosić swoje kompetencje społeczne i zawodowe, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

W ramach projektu stworzono płaszczyznę porozumienia młodzi – seniorzy (zbudowanie nowych relacji poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć) oraz przywrócenia charakteru i funkcji rynku jako przestrzeni integrującej mieszkańców Chorzowa (poprzez działania ukierunkowane i realizowane przez młodzież zarówno z obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta). Rezultatem projektu było wypracowanie programu funkcjonowania CUMY (wypracowany model to baza, którą miasto będzie wykorzystywać w tworzeniu sieci CUMY na obszarach pozostałych dzielnic) oraz wprowadzenie nowej, społecznie akceptowalnej funkcji do lokalu użytkowego, który w chwili rozpoczęcia projektu był pustostanem.

Partycypacja społeczna towarzyszyła projektowi praktycznie na każdym etapie jego realizacji – od wyboru logotypu całego projektu do współorganizacji imprez plenerowych, których głównymi aktorami byli młodzi ludzie z Chorzowa. Wszystkie decyzje podejmowano wspólnie z mieszkańcami, co przełożyło się na ich zaangażowanie w całym okresie realizacji projektu.

Partycypacja społeczna związana z uruchomieniem i działalnością CUMY oraz służąca przygotowaniu mieszkańców do procesu rewitalizacji obejmowała kilka elementów.

Konkurs na logo CUMY

Skąd nazwa „CUMA”? Cuma przyciąga, zatrzymuje,...