Biogazownie rolnicze – mity i fakty” to tytuł konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym, która odbyła się w dniach 5-6 kwietnia 2011 r. w Płotkach k. Piły. Konferencja to część projektu „Biogazownie rolnicze – mity i fakty”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA w partnerstwie z Biogaz Zeneris.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 osób, przedstawicieli uczelni, urzędów, firm, mediów, a także doradcy rolni i rolnicy.
Konferencję otworzyła prezes FDPA, Monika Szymańska, która przedstawiła główne założenia projektu, partnera oraz instytucje współfinansujące projekt. Następnie głos zabrał prezes Biogazs Zeneris – Marek Jóźwiak, który omówił mity i fakty, jakie pojawiają się w związku z tematyką biogazowni rolniczych.
 Konferencja była podzielona na dwie sesje moderowane przez prezesa Marka Józwiaka oraz prof. dr. hab. Andrzeja Myczko (ITP – Oddział Poznań). Główną problematykę i kierunki rozwoju energetyki w Polsce zaprezentował prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej. Janusz Grochowski z Biogaz Zeneris opowiedział o działaniu biogazowni oraz korzyściach i zagrożeniach, wynikających z użytkowania tego rodzaju instalacji. Uczestnicy konferencji zobaczyli także film pokazujący działanie biogazowni, omawiany przez Roberta Taszarka z firmy Envitec.
Profesor dr hab. A. Myczko poruszył sprawę doboru substratów do biogazowni. Kolejny prelegent, J. Grochowski, przybliżył przebieg procesu inwestycyjnego, kluczowe podmioty decyzyjne, najważniejsze etapy oraz kwestię dokumentacji. O certyfikatach oraz subwencjach, jakie może otrzymać biogazownia, opowiedział Michał Ćwil z PIGEO. Zasady przyłączenia OZE do sieci omówił dr inż. Ireneusz Grządzielski z Politechniki Poznańskiej, a Michał Szczepaniak i Grzegorz Hołyszewski z firmy Strategor Wielkopolskiego Analiz Finansowych przedstawili sprawy finansowania inwestycji OZE.
Oprócz poznania aspektów teoretycznych, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć dwie działające biogazownie: w Skrzatuszu k. Piły oraz Friedland (Niemcy). Zapoznali się ze sposobem magazynowania substratów, maszynami i poszczególnymi etapami obróbki wsadu do biogazowni, a także ze sposobem przechowywania odpadu pofermentacyjnego. Każdej z grup towarzyszył przewodnik oraz pilot wycieczki.
Biogazownia w Skrzatuszu o mocy 0,5 MW zasilana jest głównie odpadami z przemysłu przetwórczego: wywarem gorzelnianym, pulpą ziemniaczaną, odpadami z marchwi oraz poubojowymi. Instalacja umożliwia także przetwarzanie zboża lub gliceryny, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie. Instalacja we Friedland składa się z pięciu bloków po 526 KWel. Każdy wyposażony jest w agregat 526 kWel Jenbacher, zbiornik fermentacyjny i pofermentacyjny oraz budynek techniczny. Instalacja zasilana jest kiszonkami z kukurydzy, traw, gnojowicy bydlęcej oraz ziaren zbóż.
Konferencja połączona z wyjazdem studyjnym miała przede wszystkim przedstawić realną sytuację związaną z rynkiem biogazowni rolniczych.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/biogaz.
(uw)