Bój o efektywność kadry Nowy sposób przyjmowania taryfy za wodę i ścieki, postępujący wzrost cen w przetargach na odbiór odpadów i ogrom inwestycji w ostatnich latach – to wszystko spowoduje, że przedsiębiorstwa działające w sektorze komunalnym będą zmuszone walczyć o jak najlepszą kadrę, jednocześnie pilnując kosztów. Jak to robią najlepsi? Nie ulega wątpliwości, że za przedsiębiorstwami komunalnymi dobry czas. Ogrom inwestycji widać nie tylko, gdy przemierza się Polskę, ale także w bilansach poszczególnych spółek. To jednak nie będzie trwało wiecznie. Kolejna perspektywa unijna będzie mniej łaskawa, zaś sposób rozliczania amortyzacji od projektów UE w nowych taryfach za wodę i ścieki nie napawa optymizmem. Dodatkowym utrudnieniem będzie przymus planowania taryfy na okres trzech lat, co wymusi silniejsze trzymanie strony kosztowej, szczególnie w drugim i trzecim roku. Sektor zagospodarowania odpadów już wszedł w fazę podnoszenia cen. Potencjalni odbiorcy często próbują odzyskać premię za „chude lata”. Tym istotniejsze dla sektora publicznego będzie mądre układanie warunków przetargowych lub częściowe przywrócenie do łask własnych podmiotów. Pracownik to skarb Te i setki innych problemów, z którymi codziennie radzą sobie osoby zarządzające sektorem komunalnym, trafiają na nie najlepszy czas na rynku pracy. W ustawie budżetowej założono bezrobocie rejestrowe na koniec roku 2018 na poziomie 6,4%. O dobrych pracowników nie będzie łatwo, co...