Podstawowe cele upowszechnienia elektromobilności i gospodarki obiegu zamkniętego są zasadniczo zbieżne. Obie idee mają posłużyć zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska i stworzeniu bardziej samowystarczalnej, oszczędzającej zasoby naturalne gospodarki. Warto więc w procesie rozwoju elektromobilności przyjmować rozwiązania realizujące postulaty gospodarki obiegu zamkniętego.

Rozwój elektromobilności uzależniony jest w dużym stopniu od pojawienia się odpowiednich środków transportu towarów i ludzi. Zarówno zasady GOZ-u, jak i cele upowszechnienia elektromobilności tworzą bardzo wymagające uwarunkowania procesu konstrukcji pojazdów elektrycznych. Wymusza to też poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów elektrycznych w bardzo szerokim zakresie: od ich napędu i samej konstrukcji do użytych do ich budowy materiałów.

Lekkie baterie, lekkie auto

Bardzo istotnym parametrem dla pojazdów elektrycznych jest ich waga. Dla danej pojemności baterii i ładowności pojazdu elektrycznego zmniejszenie wagi samej konstrukcji wydłuża możliwy do osiągnięcia zasięg. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że oszczędności na wadze można wykorzystać, zwiększając liczbę baterii. Nawet kiedy nie ma na to miejsca, dalsze zmniejszenie wagi auta powoduje zmniejszenie oporów tocznych, a także zmniejszenie energii elektrycznej zużywanej w trakcie bardziej dynamicznej jazdy, np. w warunkach ruchu miejskiego. Wraz ze zmniejszaniem wagi pojazdu pojawia się także efekt „kaskady”, polegający na tym, że lżejsze auto potrzebuje lżejszego układu hamulcowego, ale także słabszego, a więc ważącego mniej silnika.

Duży udział wagi...