- czyli odległości systemów wod-kan w zagospodarowaniu terenu Piotr Tuz W latach dziewięćdziesiątych polskie prawo było dostosowywane do warunków gospodarki rynkowej. Obecnie trwa proces przygotowywania do wejścia do Unii Europejskiej. Na przestrzeni tych lat wiele przepisów na styku zagospodarowania przestrzennego i inżynierii sanitarnej uległo zmianom, inne zaś takich zmian wymagają. Drzewa i krzewy a infrastruktura podziemna W projektowaniu sieci wod-kan bardzo ważne jest zachowanie najmniejszych dopuszczalnych odległości od drzew i krzewów. Wynika to z konieczności ochrony drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac ziemnych oraz ochrony przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z tym, odległość pnia drzewa (zewnętrzna część – inaczej niż przedstawia się to prawidłowo na mapie zasadniczej, gdzie powinno się mierzyć środek drzewa) od najbliższego przewodu podziemnego powinna wynosić minimum 1,75 m przy jednostronnym ciągu przewodów oraz 2,25 m, gdy przewody biegną po obu stronach drzewa (minimalne odległości drzew i krzewów od przewodów prezentowaliśmy w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” z 2000 r. – przyp. redakcji). Infrastruktura techniczna w pasach drogowych Zgodnie z art. 4 ust. 4 p. 1 ustawy o drogach publicznych (DzU Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) pasem drogowym jest teren przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych. Należy dodać, że w pasie drogowym położone mogą być...