Dokąd nas doprowadzi mapa?

Minister przedsiębiorczości i technologii przekazał w styczniu do konsultacji społecznych „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jest to opracowanie będące efektem prac zespołów roboczych działających w ubiegłym roku przy Ministerstwie Rozwoju.

Wersja finalna dokumentu ma zostać przyjęta w formie uchwały Rady Ministrów. Oczywiście, choć nie będzie wobec tego źródłem powszechnie obowiązującego prawa, to jednak można się spodziewać, że jako opracowanie programowe przyjęte na tym szczeblu stanie się punktem odniesienia do konkretnych działań legislacyjnych, których celem będzie urzeczywistnienie jego postanowień. Dlatego właśnie jasne określenie dróg prowadzących do celu w mapie wydaje się konieczne już dziś. Przekazany bowiem do konsultacji projekt, w obszarze rozszerzonej odpowiedzialności producenta i gospodarki odpadami komunalnymi, ma obecnie poziom ogólności pozwalający na konstatację, że opracowanie jest o wszystkim i o niczym jednocześnie, a po przyjęciu w takim kształcie nie przybliży nas ani o krok do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Oczywiście, dokument jest efektem prac zespołów, gdzie pojawiały się różne propozycje rozwiązań tego samego problemu, bo też interesariuszy jest wielu. Tyle tylko, że uparta synteza skrajnych tez powoduje, iż dokument w ogóle nie określa kierunku, czyli nie spełnia swojej funkcji. Codzienna praca rządu polega na podejmowaniu decyzji, na wyborze rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia...