Znaczenie drzew dla miejskiego klimatu jest nie do przecenienia. Z jednej strony wspomagają one ekosystem miasta w gromadzeniu wody, z drugiej mogą chronić przed jej nadmiarem. Wpływają też na proces retencjonowania i oczyszczania wody w glebie, zmniejszają odpływ powierzchniowy oraz zatrzymują część zanieczyszczeń, które trafiają do rzek. Przewiduje się, że w XXI w. klimat globalny ociepli się o 2°C. Podwyższenie średniej temperatury, wynoszącej obecnie 15,3°C do 16,6°C oznaczać będzie dla wielu regionów Ziemi zmiany o dalekosiężnych skutkach. Tego rodzaju ocieplenie „przesunie” zasięg stref klimatycznych o 100-150 kilometrów na północ. Wzrostowi temperatury będą towarzyszyć zmiany w ilości opadów i wilgotności1. W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska zdarzają się coraz dłuższe okresy suszy. Występują one zarówno późną wiosną, w lecie, jak i jesienią. Przewiduje się, że w związku z globalnym ociepleniem klimat Polski również będzie podlegać niekorzystnym zmianom, jeśli idzie o roczne temperatury powietrza i ilości opadów. Obecnie najniższe roczne opady występują w nizinnej, centralnej części Polski i wynoszą 450-550 mm. Dla porównania na terenie Niemiec średnie roczne opady poza obszarem Alp i pozostałych masywów górskich wynoszą 500-800 mm. Tylko dwa europejskie kraje – Belgia i Malta – mają mniejsze od nas zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca2. Choć trudno to...