Ekologiczne imprezy i działania, zmierzające do poprawy i ochrony środowiska, na stałe zapisały się w kalendarzu Urzędu Miasta w Sieradzu. Już od siedmiu lat wraz z Biurem Wystaw Artystycznych miasto organizuje Międzyszkolny Konkurs Malarski „Muralia”, któremu co roku przyświeca inne hasło z zakresu ochrony środowiska.

align="left" border="1">
Terminarz IX edycji Konkursu
- do 30 czerwca 2008 r. – nadsyłanie Deklaracji udziału,
- do 8 sierpnia 2008 r. – nadsyłanie Szczegółowych formularzy zgłoszeń,
- do 31 sierpnia 2008 r. – ocena formalna zgłoszeń,
- do 30 września 2008 r. – ocena merytoryczna zgłoszeń przez komisje; posiedzenie Kapituły; wyłonienie laureatów,
- 27 października 2008 r. – Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego 2008, podczas której zostaną wręczone cztery Puchary Recyklingu,
- 28 października 2008 r. – finał Konkursu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008.
Tegoroczna edycja Konkursu obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
Wśród tematów znalazły się m.in. „Służymy przyrodzie – przyroda służy nam”, „Wypoczynek a ochrona środowiska”, „Chcę być ekologiem!” oraz „Kolory Ziemi”. Zaletą tego Konkursu jest przede wszystkim to, że nie tylko dzieci mają z niego frajdę. Namalowane na otaczającym Biuro murze obrazki cieszą oczy mieszkańców i są zarazem świetną promocją zachowań proekologicznych. Od 2003 r. Sieradz organizuje także konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Mój kalendarz na rok…”. Jego celem jest głównie popularyzowanie wiedzy ekologicznej i wzbogacenie programu edukacji ekologicznej w szkołach. Główną nagrodą w konkursie jest umieszczenie 13 nagrodzonych prac na planszach kalendarza ściennego, który trafia do placówek oświatowych oraz osób segregujących odpady.
Największym świętem ekologicznym w Sieradzu jest organizowany od 2005 r. „Festiwal Recyklingu”. Głównym punktem imprezy jest zbiórka odpadów (w tym m.in. makulatury, szkła, puszek, ZSEE i baterii), za które mieszkańcy otrzymują krzewy, drzewka i inne upominki. Podczas Festiwalu odbywają się liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, które sprzyjają prezentacji ich umiejętności – jedni mogą spróbować swoich sił w konkursie plastycznym pod hasłem „Dbam o środowisko”, inni w piosence ekologicznej lub konkursie z wiedzy o zasadach utrzymania porządku i czystości w mieście. „Festiwal Recyklingu” jest także okazją do przypomnienia mieszkańcom o trwającej od 2005 r. akcji „Posprzątaj po swoim psie”. Podczas imprezy rozdawane są bowiem zestawy do sprzątania po psach, a także prowadzona jest aukcja czworonogów z Punktu Przetrzymywania Zwierząt przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sieradzu i z „Hotelu dla zwierząt” w Łodzi.
Od września ub.r. miasto prowadzi działania w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. W tym celu zakupiono specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw, które zostały umieszczone w zakładach opieki zdrowotnej, aptekach i siedzibie Urzędu Miasta. W ciągu czterech miesięcy udało się zebrać 317 kg tego typu odpadów.
W tym roku, w ramach kontynuacji programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Sieradza”, rozpoczęto akcję „Zbierajmy zużyte baterie”. Jej celem jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu, jak bardzo szkodliwe dla środowiska są substancje zawarte w bateriach, oraz wyrobienie nawyku zbierania baterii. Gospodarstwa domowe w mieście zostaną zaopatrzone w specjalne torby wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na zawartość baterii. Do toreb tych zostaną dołączone ulotki informacyjne o szkodliwości baterii dla środowiska. Już niebawem uruchomione zostanie także Centrum Edukacji Ekologicznej, którego działania z pewnością przyczynią się do rozwijania i propagowania idei ekologicznych, głównie wśród dzieci i młodzieży.


Nowa kategoria

Oprócz ośmiu dotychczasowych, od tego roku można nadsyłać zgłoszenia także w nowej, dziewiątej kategorii: Rekordowy Karton”zbiórka opakowań po płynnej żywności.

Oprócz cyklicznie odbywających się imprez ekologicznych i konkursów o konieczności segregacji odpadów i sprzątania po swoich czworonogach przypominają mieszkańcom reklamy promujące inicjatywy prośrodowiskowe, zamieszczone na autobusach miejskich, oraz spoty reklamowe, emitowane w telewizji miejskiej i lokalnym radiu.
Miasto z każdym rokiem coraz aktywniej działa w kierunku ochrony środowiska. Wszystkie podjęte przedsięwzięcia przekładają się na efekty, jakie sieradzanie osiągają w selektywnej zbiórce odpadów. Dokonania miasta są także doceniane na arenie ogólnopolskiej. W ubiegłorocznej edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu Urząd Miasta w Sieradzu otrzymał wyróżnienie w kategorii „Edukacja Ekologiczna”, znalazł się także w gronie 20 najlepszych finalistów konkursu Eko Lider 2007.


Nowy regulamin Konkursu dostępny na www.abrys.pl (zakładka Konkursy)

Aleksandra Kowalczyk
koordynator konkursów