W dniach 10-12 czerwca br. w Białowieży członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja „Europejski model gospodarki odpadami” odbywała się pod honorowym patronatem wiceministra środowiska, Stanisława Gawłowskiego.

Gośćmi honorowymi byli posłowie Tadeusz Arkit i Janusz Musiał oraz prezydent Białegostoku dr Tadeusz Truskolaski. Nie zabrakło także przedstawiciela marszałka podlaskiego – Elżbiety Piotrowskiej. Spotkaniu towarzyszyło Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KIGO. Konferencję otworzył Tomasz Uciński, prezes Izby, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że przy organizowaniu konferencji Izba zwracała uwagę przede wszystkim na konieczność zmian w kierunku uzyskania przez gminy władztwa nad strumieniem odpadów. – Gminy powinny ponosić odpowiedzialność za gospodarkę odpadami, ale również muszą być wyposażone w stosowne narzędzia do jej prowadzenia. Ważne także, aby przetwórca odpadów na rynku miał stabilną sytuację gwarantującą rozwój przedsiębiorstwa. Do tego potrzeba współpracy z parlamentarzystami, samorządami terytorialnymi Europejskiej i przedstawicielami administracji rządowej, z którymi chcemy wspólnie wprowadzić model gospodarki odpadami oparty na większej roli gmin i związków międzygminnych na wzór innych krajów Unii– mówił prezes KIGO. Z pilną potrzebą zmian zgodzili się nie tylko członkowie Izby, ale również goście konferencji. – Gmina musi być właścicielem odpadów. Deklaruję wsparcie dla państwa inicjatywy, m.in. poprzez Unię Metropolii Polskich – mówił prezydent Białegostoku. – Liczymy, że rząd nas wysłucha. Oczekujemy od...