Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” zrzesza 11 miast i gmin z terenu powiatów konińskiego i tureckiego. Od blisko dziesięciu lat organizuje i prowadzi edukację ekologiczną promującą selektywną zbiórkę odpadów. Początkowo działania te miały na celu informowanie społeczeństwa o podejmowanych inicjatywach w sferze porządkowania i wdrażania programu gospodarki odpadami na terenie Konina i gmin Związku. Organizowano cykliczne szkolenia, seminaria i prezentacje. Zaczęto emitować audycje radiowe i telewizyjne oraz publikować informacje w prasie. Wydawano plakaty i ulotki promujące selektywną zbiórkę. W 2000 r. Związek powołał własne Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej, które przejęło rolę koordynatora i wykonawcy wszelkich działań w sferze edukacji. Bogato wyposażona baza Centrum umożliwiła rozszerzenie zakresu działań edukacyjnych – przede wszystkim na młodzież szkolną, studentów, nauczycieli, a także pracowników samorządowych. Efektem działalności Związku jest sprawnie funkcjonujące międzygminne składowisko odpadów komunalnych wraz z sortownią, pomyślnie wdrożona selektywna zbiórka odpadów w gminach oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te zostały dostrzeżone przez Kapitułę VII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu i nagrodzone dyplomem „Mistrz Edukacji Ekologicznej”. Oprócz tego Związek otrzymał nagrodę finansową ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze wesprą realizację zadań edukacyjnych w 2007 r. - Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku jest ogromna, szczególnie w przypadku młodego...