Salon Investcity Środowisko Podczas kolejnej edycji Salonu Investcity Środowisko, odbywającego się na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu w dniach 21-24 listopada ub.r., swoją ofertę zaprezentowały gminy powiatu poznańskiego oraz cztery miasta: Poznań, Legnica, Żagań i Warszawa. Samorządy prezentowały swoje tereny pod inwestycje, walory przyrodnicze, atrakcje kulturalne i osiągnięcia w edukacji ekologicznej. Żagań szukał m.in. inwestora dla terenu przemysłowo-składowego o powierzchni 15 ha, znajdującego się w Żagańskiej Strefie Przemysłowej. Gminy powiatu poznańskiego przygotowały obszerną ofertę inwestycyjną terenów przeznaczonych pod produkcję, przemysł, usługi, handel, obiekty konferencyjno-hotelowe i zabudowę mieszkaniową. Poznań pokazał informatory przeznaczone dla inwestorów – „Vademecum poznańskiego inwestora” i „Inwestycje budowlane w Poznaniu”, a także materiały edukacyjne dotyczące segregacji odpadów komunalnych: makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Stolica czystości Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie (ZOM) przedstawił kompleksową ofertę edukacji ekologicznej. Od ponad roku prowadzony jest wieloletni program edukacyjno-informacyjny „Warszawa Stolicą Czystości”. – Staramy się pokazywać, że nie na darmo wybraliśmy takie hasło. Przyjechaliśmy tutaj pokazać, że w stolicy Polski coś się dzieje i próbujemy zasłużyć sobie na miano stolicy czystości. Ten program to szereg działań skierowanych zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, takich jak ekowarsztaty czy konkursy (np. na najlepszego dozorcę i gospodarza, na najlepszą pod względem utrzymania czystości i porządku wspólnotę i spółdzielnię w Warszawie)....