Samochody, m.in. poprzez emisję spalin i pyłów z układów hamulcowych oraz opon, przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska. W związku z tym producenci pojazdów podejmują działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko.

Dzięki wspólnym wysiłkom naukowców, konstruktorów i producentów szkodliwe oddziaływanie pojazdów na otoczenie zmniejsza się. Obecnie dwadzieścia nowych samochodów emituje taką ilość spalin, jaką emitował jeden pojazd z lat 70. XX w. Od lat podejmowane są działania prawne, także Parlamentu Europejskiego, mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, związanych z transportem. Zawarte są one w  serii dyrektyw europejskich, które sukcesywnie zwiększają swoją restrykcyjność. Europejski standard emisji spalin, czyli norma dopuszczalnych emisji spalin, w nowych samochodach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, określana jest mianem „Euro”.

Normy EURO Euro I – dyrektywa 91/441/EC dla samochodów osobowych oraz dla osobowych i dostawczych - 93/59/EEC. Obowiązywała od 1993 r. Euro II – dyrektywa 94/12/EC oraz wprowadzająca zmiany 96/69/EC dla...