6 czerwca br. odbyła się uroczystość Związku Gmin Karkonoskich, kończąca X edycję Konkursu Ekologicznego „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” oraz V edycję konkursu dla młodzieży z gimnazjów pt. „Co mnie bulwersuje, a co zachwyca w przyrodzie”. Konkursy mają na celu szerzenie edukacji ekologicznej oraz angażowanie społeczeństwa w sprawy związane z ochroną środowiska w jego miejscowości. Pozwalają również rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów działaniami na rzecz ochrony środowiska. W tym roku organizatorzy chcieli, aby idea konkursu objęła jak największą liczbę dzieci i młodzieży, dlatego do udziału zostały zaproszone wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gmin Związkowych. W kwietniu br. we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach podstawowych przeprowadzono wykłady, zorganizowane przez Związek Gmin Karkonoskich, na temat poprawnej segregacji. Uczestniczyło w nich ok. 1000 dzieci. Ponadto zorganizowano wycieczki na Ekologiczne Wysypisko Odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy i do Zakładu Utylizacji Odpadów, połączone z pogadanką na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska. Ze względu na dużą liczbę uczestników (ok. 4000), konkurs został podzielony na trzy etapy: szkolny, gminny i finał. ...