Szybki postęp badań naukowych jest charakterystyczną cechą współczesnego rozwoju ludzkości. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie nauk technicznych. Stanowią one, obok inwestycji gospodarczych, podstawowy czynnik postępu technicznego w przemyśle oraz w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w technologii oczyszczania ścieków. Nieustanny i dynamiczny rozwój zmusza do zacieśnienia współpracy projektantów z ośrodkami naukowo-badawczymi. Koszt lepiej i na wyższym poziomie opracowanego projektu jest stosunkowo niewielki, lecz umożliwia on zamortyzowanie urządzeń w krótszym czasie. Natomiast dokonywanie zmian w dalszych fazach cyklu inwestycyjnego wiąże się z większym kosztem oraz trudnościami realizacyjnymi. Zagadnienie to jest istotne m.in. dla technologii oczyszczania ścieków, gdyż to ona stanowi główne źródło efektów ekologicznych i ekonomicznych. Współczesny projektant musi brać pod uwagę, że to, co stanowiło w niedawnej przeszłości przedmiot badań podstawowych i publikacji naukowych, jest najczęściej już zrealizowane w teraźniejszości, zaś to, co obecnie jest na etapie badań laboratoryjnych, ma szanse praktycznego zastosowania w bliskiej przyszłości. Nowoczesne projektowanie wymaga więc zdecydowanego wyprzedzania obecnych dokonań. Niezbędne jest to zwłaszcza wówczas, gdy okres pomiędzy kolejnymi modernizacjami oczyszczalni szacuje się na kilkadziesiąt lat, w ciągu których postęp technologiczny będzie znaczący. Stąd w pracy projektanta generalnego nadzwyczaj istotna jest elastyczność i świeżość poglądów. Z nowych osiągnięć nauki i myśli ludzkiej powinien on umieć wydobyć korzyści dla swego umysłu...