W ramach II Elbląskich Dni Recyklingu 22 maja 2009 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu odbył się finał XIII edycji całorocznego Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych z terenu Elbląga oraz pięciu gmin ościennych.

W tegorocznej edycji udział wzięły 82 placówki oświatowo-wychowawcze: 67 z Elbląga i 15 z gmin: Gronowo Elbląskie (3), Elbląg (3), Tolkmicko (4), Markusy (2) oraz Milejewo (3). Wśród placówek uczestniczących w konkursie było 31 przedszkoli, 27 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 7 szkół średnich, 3 bursy szkolne, 3 ośrodki szkolno-wychowawcze. Łącznie uczęszcza do nich 19 028 uczniów. Zebrano 173 554 kg odpadowych surowców, z czego w placówkach gminnych 16 650 kg. W efekcie w poszczególnych grupach odpadów zgromadzono: 4316 kg baterii (w 2008 r. 4305 kg), 186 kg puszek (w 2008 r. 1,424 kg), 143 021 kg makulatury (w 2008 r. 142 503 kg), 472 kg kartoników po napojach oraz 24 259 kg nakrętek (w 2008 r. 18 468 kg), czyli ok. 7,277 mln szt., które ułożone jedna za drugą utworzyłyby kolorową ścieżkę o długości 218 km! W tej kategorii zanotowano największy przyrost ilości odpadów w stosunku do roku poprzedniego, bo „ekologiczna ścieżka” wydłużyła się o 52 km. Najwięcej odpadów zebrały dzieci z przedszkoli (2725 dzieci zebrało 64 043 kg różnych surowców)...