Czwarta edycja Lubelskich Targów Energetycznych Energetics odbyła się w dniach 15-17 listopada ub.r. Impreza miała miejsce w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin. Z ofertą ponad 100 firm zapoznało się blisko 4000 zwiedzających.

Zakres branżowy targów obejmował zarówno energetykę (wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii), jak i elektroenergetykę – maszyny i urządzenia, aparaturę pomiarową, diagnostyczną i rejestrującą, aparaturę rozdzielczą i łączeniową, automatykę elektroenergetyczną, sieci i instalacje elektroenergetyczne. Ponadto przekształcanie i kondycjonowanie energii elektrycznej, zasilanie awaryjne i sieci wydzielonej oraz osprzęt eksploatacyjny. Swoją ofertę zaprezentowały także firmy z dziedziny elektrotechniki i elektroniki (wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz sprzęt oświetleniowy). Wystawcami były również przedsiębiorstwa promujące energetykę alternatywną (technologie pozyskiwania energii odnawialnej i systemy oszczędzania zasobów energetycznych).   W trakcie Targów odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich seminarium „Pojazdy elektryczne i systemy ładowania”, konferencja „Współczesna energetyka”, przygotowana przez Politechnikę Lubelską, oraz seminarium na temat energii odnawialnej, zaplanowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się trwające przez wszystkie dni targowe szkolenia, zorganizowane przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i wystawców. W konkursie na „Produkt Roku” IV Lubelskich Targów Energetycznych Energetics 2011 zwyciężył Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku, który zaprezentował rozłącznik SRNkp-24/400. Wyróżnienie otrzymały dwie firmy –Alumast za słup oświetleniowy z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem...