Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna została usytuowana na nieczynnym składowisku odpadów. Farma umożliwiła zagospodarowanie bezużytecznych do tej pory terenów po obiekcie, który był „kulą u nogi” dla władz gminnych. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w którym podjęto się rekultywacji zamkniętego składowiska. Farma fotowoltaiczna, której budowa została zakończona 15 maja 2015 r., powstała na obszarze o powierzchni 2,2 hektara. Problemem w przypadku inwestycji na tego typu terenach jest zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w okresie do 50 lat od ich zamknięcia. Gmina Ustronie Morskie zdobyła jednak pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Taka moc pozwala na zasilenie ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych w okresie roku.

Nowe technologie, nowe problemy

Farmy fotowoltaiczne w naszym kraju są wciąż nową technologią i nie ma jeszcze praktyki w zakresie postępowania i decyzji dotyczących wydawania pozwoleń i interpelacji podatkowych związanych z tego typu obiektami. Ministerstwo Finansów wyjaśniło – w odpowiedzi na interpelację złożoną 23 stycznia 2013 r. przez posła Romana Kaczora o numerze 13671/13 w sprawie niejasności wokół farm fotowoltaicznych – że farmy fotowoltaiczne nie są budowlami w rozumieniu Prawa budowlanego (DzU z 2013 r. poz. 1409), ale urządzeniami budowlanymi i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W odpowiedzi udzielonej przez...