Z najnowszego raportu EurEau wynika, że 499 mln Europejczyków jest podłączonych do sieci wodociągowej, co stanowi ok. 93% ogółu. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 450 mln osób, a do oczyszczalni ścieków 435 mln. Najwyższe współczynniki podłączeń, dochodzące do 100%, są w Niemczech, Danii, Szwajcarii, na Malcie i w Holandii. Polska z ponad 90-procentowym wskaźnikiem zwodociągowania oraz około 70-procentowym wskaźnikiem skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni znajduje się poniżej europejskiej średniej. Najgorzej wypada w tym zestawieniu Rumunia (ok. 60% zwodociągowania, poniżej 50% skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni). Europejska branża inwestuje rocznie w infrastrukturę ok. 454 mld euro. Fundusze pochodzą głównie z taryf, ale także redystrybucji podatków i opłat oraz z dotacji (głównie z UE i innych krajów).

...