Gospodarka odpadami jest jednym z obszarów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020.

Jeszcze w trakcie dystrybucji środków w ramach perspektywy 2007-2013 z Komisji Europejskiej dochodziły sygnały, że obszar ten zostanie wyłączony z finansowania. Ostatecznie z takich planów zrezygnowano. Pieniądze z UE nie są jedynym źródłem finansowania systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami, ponieważ pomocą służy polski system finansowania ochrony środowiska za sprawą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów finansowych wszystkich funduszy. Każdy z nich dysponuje trzema instrumentami wsparcia: pożyczkami (częściowo umarzalnymi), dotacjami (w przypadku państwowych jednostek budżetowych jest to przekazywanie środków) oraz dopłatami do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, a także dopłatami do kapitału – dla przedsiębiorców.

Mimo że fundusze stanowią system, zasady finansowania – np. w kwestii oprocentowania pożyczek, poziomu umorzeń, wymaganych do umowy dokumentów – mogą się różnić. Dlatego też zainteresowani realizacją swoich projektów gospodarki odpadami w danym województwie beneficjenci muszą zapoznać się z zasadami udzielania pomocy przez właściwy WFOŚiGW.

Poznańska egzemplifikacja

Przykładowo WFOŚiGW w Poznaniu udziela pomocy obejmującej do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jest możliwe zastosowanie umorzenia, różne w zależności od rodzaju projektu, czasu i miejsca jego realizacji:

pożyczka umarzalna do 40% – dla jednostek...