Dwie miejskie spółki z Gdańska biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym FanpLESStic-sea. Projekt dotyczy redukcji mikroplastiku w Morzu Bałtyckim i eliminowaniu potencjalnych źródeł tego typu zanieczyszczeń.
Spółka GIWK w ramach udziału w projekcie przeprowadzi m.in. badania zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej oraz zweryfikuje stopień jego usuwania w wyniku procesu oczyszczania

ścieków. GIWK będzie również realizować kampanię edukacyjną na temat mikroplastiku i jego szkodliwości dla środowiska i człowieka.
Inna gdańska spółka miejska, Gdańskie Wody, odpowiedzialna za utrzymanie systemu odwodnieniowego, zbuduje stację, do hydrofitowego oczyszczania wód opadowych na istniejącym zbiorniku osadnikowym w Brzeźnie. – Będziemy pobierać wodę, która wpływa, oraz tę już oczyszczoną, a następnie wysyłać próbki do Danii, gdzie zostaną przebadane. Chcemy w ten sposób sprawdzić, która kompozycja roślin jest najskuteczniejsza w usuwaniu mikroplastików - mówi Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka spółki Gdańskie Wody.
Liderem projektu FanpLESStic-sea jest Szwedzki Ośrodek Badawczy Wody. Biorą w nim udział podmioty ze Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Projektu ma zakończyć się do połowy czerwca 2021 r., a jego budżet to prawie 3 mln euro. Dofinansowuje go Unia Europejska.