Mimo obecnych tendencji w gospodarowaniu odpadami, czyli od odzysku poprzez recykling do ponownego użycia, wciąż pozostaje nam dziedzictwo związane z użytkowaniem składowisk odpadów, które człowiek tworzył niemalże od zarania cywilizacji. Na całym świecie zasoby się kurczą. Coraz bardziej docenia się więc wartość, jaką mają odpady. Z tego wywodzi się idea górnictwa wysypiskowego (z ang. landfill mining). Jest to dosłownie górnictwo wysypiskowe bądź górnictwo składowiskowe, którego najważniejszymi celami są m.in. zmniejszenie ilości składowanych odpadów i/lub czasowe usunięcie materiałów niebezpiecznych.

Niebezpieczne wydobycie

To proces, w którym uprzednio zeskładowane odpady, są wydobywane i dalej przetwarzane. W procesie tym odzyskuje się surowce, frakcję na paliwa alternatywne, glebę, ale również miejsce na ponowne składowanie lub tereny do innego zastosowania. Sama koncepcja wydobycia oraz przetworzenia odpadów już wcześniej składowanych została wprowadzona w 1953 roku na składowisku Hiriya prowadzonym dla stolicy Izraela, Tel Awiwu. Największy nacisk położono tam na wydobycie metali nieżelaznych, np. puszek aluminiowych i złomu. Obecnie wskazuje się na ponad 60 udokumentowanych projektów tego typu realizowanych na całym świecie, a w samej Anglii już sześć. Wiele z nich było jednak jedynie projektami próbnymi, które nie rozwinęły się w stałą, przemysłową formę odzysku odpadów. Górnictwo wysypiskowe jest za to praktykowane jako metoda remediacji składowisk, stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia...