Odzysk opon w Europie wzrósł z 38% w 1994 r. do 80% w 2004 r. W tym samym roku w Europie zużyto ponad 2,7 mln opon, co oznacza, że od 1994 r. ich liczba wzrasta rocznie średnio o 2,6%. Jednak podejście do recyklingu opon różni się w poszczególnych krajach. Od momentu akcesji nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej w 2004 r. zużycie tego rodzaju odpadów wzrosło do 3,2 mln ton rocznie. Tak wielkie ilości zużytych opon wymagają odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii postępowania. Największy wzrost zużycia opon w 2004 r. zaobserwowano w dużych krajach członkowskich UE – w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W państwach tych całkowite zużycie opon wahało się pomiędzy 300 a 600 tys. ton rocznie. W pozostałych krajach członkowskich wzrost był mniejszy i wyniósł ok. 150 tys. ton rocznie. Natomiast kraje bałtyckie oraz Holandia miały do zagospodarowania ok. 15 tys. ton zużytych opon. Szacunkowa roczna wartość zagospodarowania tych odpadów wynosi ok. 600 mln euro. Jest to bardzo duży koszt, jeśli wziąć pod uwagę wartość materiału możliwego do odzysku lub wytwarzania z niego energii. W 2004 r. dziesięć krajów UE odzyskiwało 90% zużytych opon. W tym samym roku odzysk dla krajów „nowej” Unii wynosił 80%, podczas...