W ramach polsko-szwajcarskiego projektu „Zbuduj własny kolektor słoneczny”, który realizowany jest w ramach współpracy miast partnerskich, Cieszyna i Lucerny, we wrześniu 2004 r. przebywała w Szwajcarii grupa osób ze Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn. Członkowie Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn wspólnie z uczniami średniej szkoły medycznej z Lucerny (fot. 1) w ciągu pięciu dni wykonali 16 kolektorów słonecznych wraz z instalacją. Uczniowie odbywali w ten sposób praktykę szkolną (fot. 2 i 3). Kolektory słoneczne były budowane wg technologii Stowarzyszenia Solar Suport, która jest popularną w Austrii, Włoszech i Szwajcarii metodą. Kolektory umieszczono na dachu schroniska Stowarzyszenia Jugend Alp znajdującego się w dolinie Eigenthal. Prace były prowadzone i nadzorowane przez Franza Kunzli ze Stowarzyszenia Solar Suport (fot. 4 i 5). W technologii tej montaż kolektorów odbywa się bezpośrednio na dachu. Używa się do niego typowych materiałów, takich jak do budowy profesjonalnego kolektora słonecznego, przy czym rama jest drewniana (poszczególne fazy budowy kolektora przedstawiono na zdjęciach). Kolektory takie można budować w ramach samopomocy sąsiedzkiej. Zabudowane na dachu schroniska Stowarzyszenia Jugend Alp kolektory słoneczne według przewidywań pozwolą zaoszczędzić 12 tys. kWh/rok. Energia pozyskiwana z kolektorów będzie przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania niskotemperaturowego. Na wiosnę 2005 r. projekt „Zbuduj własny kolektor słoneczny” będzie realizowany w Polsce, przy finansowym i wykonawczym udziale strony...