Nowe auta dla ekopatrolifont
Funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych Straży Miejskiej w Warszawie mają trzy nowe samochody przeznaczone do przewozu zwierząt. Są one wyposażone w sprzęt, który pozwoli bezpiecznie transportować większą liczbę zwierząt. Każdy z samochodów ma wydzieloną część przewozową, która posiada odrębny system klimatyzacji i wentylacji. Dodatkowo podłoga w autach
została zabezpieczona specjalnym tworzywem, które ułatwi utrzymanie jej w czystości. Na wyposażeniu pojazdów znalazły się również chwytaki, sieci weterynaryjne oraz transportery dla zwierząt. Kupno dodatkowych aut było konieczne ze względu na coraz liczniejsze interwencje związane z odławianiem zwierząt. Na przykład w 2012 r. tzw. ekopatrol pomógł blisko 8 tys. bezdomnych, porzuconych lub rannych zwierząt. Całkowity koszt zakupu pojazdów wyniósł 220 tys. zł.
 
Lepsza woda dla Włocławka
Na terenie Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku 18 stycznia br. odbyła się uroczystość zakończenia robót budowlanych i montażowych w ramach zadania inwestycyjnego tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Prace objęły m.in. przebudowę i modernizację ujęcia wody, wymianę 200 zasuw oraz wykonanie 30 komór pomiarowych na sieci wodociągowej miasta. Zastosowane rozwiązania przyczyniły się do zmniejszenia godzinowych nierównomierności rozbiorów wody i pozwalają utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej dla mieszkańców Włocławka. Z kolei zorganizowanie centralnej dyspozytorni wpłynęło na udoskonalenie systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji sieci. Wartość całkowita projektu wyniosła 15,61 mln zł, w tym 6,86 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Ujęcie w nowej odsłonie
W styczniu br. zakończyła się modernizacja ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski w Jaworznie, dzięki której do ok. 5 tys. mieszkańców dotrze dobrej jakości woda. W miejscu odżelaziaczy pojawiła się nowa technologia uzdatniania wody, składająca się z aeracji, dwustopniowej filtracji na filtrach piaskowo-żwirowych, ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu. Doprowadzenie obiektu do obecnego standardu kosztowało blisko 1,5 mln zł.
 
Jaśniej i taniej
Cztery lampy ksenonowe trafiły na jedno z chorzowskich skrzyżowań. Dają one niemal idealnie białą barwę, a ich sprawność jest średnio dwa razy wyższa od popularnych lamp sodowych. Co ważne, zużywają przy tym mniej energii niż tradycyjne źródła światła. Ksenony będą testowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie przez trzy miesiące. Jeżeli próby wypadną pomyślnie, lampy pojawią się na kolejnych skrzyżowaniach. Koszt jednej to ok. 1 tys. zł. Natomiast w Szczecinie na początku br. rozpoczęto testowanie 20 lamp hybrydowych. Są one zasilane za pomocą akumulatora pozyskującego energię z paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej, dzięki czemu nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych zapewniają oświetlenie przez ponad cztery doby. Instalacja i serwisowanie 20 lamp kosztowały 309,65 tys. zł, a pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu miasta.
 
Śmieci sprawą wszystkich
„Śmieci – nasza sprawa!” – pod takim hasłem Metropolia Silesia rozpoczęła kampanię promocyjną nowych zasad gospodarki odpadami, które zaczną obowiązywać w całej Polsce od 1 lipca br. Jej najważniejszym elementem jest sześć filmów, które w przystępny sposób przybliżają mieszkańcom czekające ich zmiany. Reportaże będą emitowane na antenie TVP Katowice do końca czerwca br.
 
Udana próba
Przez 10 dni stycznia krakowianie mieli okazję podróżować autobusem elektrycznym. Pojazd ten został wypożyczony do testowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie przez firmę Solaris. Autobus ten nie emituje spalin, jest więc przyjazny dla środowiska, a dodatkowo niezwykle cichy podczas jazdy. Napędzany jest czteropolowym asynchronicznym silnikiem trakcyjnym o mocy 120 kWh, a energia gromadzona jest w dwóch bateriach litowych o wadze 700 kg każda, co pozwala na przejechanie bez ładowania do 100 km. Ponieważ testy wypadły pomyślnie, MPK planuje zastąpienie części autobusów napędzanych tradycyjnym paliwem pojazdami elektrycznymi. To jednak będzie zależeć od tego, czy uda się sfinansować zakup takich pojazdów ze środków UE. W tym celu do tzw. bazy projektów Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dotację z funduszy UE na kupno 10 autobusów elektrycznych.
 
Nowy „dom” już otwarty
W Ostrowcu Świętokrzyskim 17 stycznia br. zostało otwarte schronisko dla bezdomnych zwierząt. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, którego większościowym udziałowcem jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Schronisko zostało zlokalizowane na terenie należącego do Zakładu składowiska odpadów. Teren ten wyposażono we wszystkie niezbędne obiekty, m.in. gabinet weterynaryjny oraz pawilon dla chorych czworonogów. Schronisko dysponuje 112 boksami dla psów i sześcioma boksami dla kotów, co w sumie pozwoli na jednorazowe przetrzymywanie ok. 240 zwierząt. Do obiektu będą przyjmowane czworonogi nie tylko z Ostrowca, ale także z siedmiu innych gmin (wspólników spółki) – Bałtowa, Bodzechowa, Ćmielowa, Kunowa, Łagowa, Starachowic i Waśniowa. Oprócz opieki nad psami i kotami pracownicy schroniska zajmą się także szukaniem dla nich prawdziwych domów. Koszt budowy schroniska wyniósł ponad 1 mln zł.
 
 
Zmiany w rzeszowskim taborze
Do Rzeszowa trafił pierwszy (z dwudziestu) autobusów marki Autosan Sanity. Obecnie trwa jego odbiór techniczny. Zanim wyruszy on w trasę, trzeba go jeszcze ubezpieczyć, zainstalować kasowniki i zarejestrować. Rzeszów kupił również 60 autobusów marki Mercedes Citaro, z których połowa już jeździ po ulicach miasta. A wszystko to w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Oprócz nowych autobusów (wszystkie mają trafić do Rzeszowa najpóźniej do końca marca 2014 r.) zaplanowano też przebudowę przystanków,pętli i 11 skrzyżowań. Zostaną również udrożnione trasy wlotowe do miasta oraz powstanie 6 km buspasów. W sumie przedsięwzięcie pochłonie ponad 415 mln zł. 311,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na styczeń 2015 r.
 
Przetrwać zimę
W ostatnich dniach stycznia Urząd Miejski w Gdańsku zakupił karmę, która pomogła przebywającym w mieście ptakom przetrwać zimę. W największej potrzebie były łabędzie, mewy i gołębie. Łącznie na dokarmianie przeznaczono 40 kg ziaren słonecznika, 30 kg maku, 50 kg kaszy, 20 kg pestek dyni oraz 60 kg jabłek. Całkowity koszt zakupionego pożywienia wyniósł 336 zł.
 
Większe możliwości
Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (25 stycznia br.), dzięki czemu samorządy będą mogły dowolnie łączyć wszystkie wymienione w ustawie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Podczas głosowania odrzucono także poprawkę pozwalającą gminom na bezprzetargowe zlecanie gminnym spółkom komunalnym odbioru odpadów od mieszkańców. Ponieważ Senat nie wniósł uwag, obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta.
 
Wirtualne gratowisko
W styczniu br. zaczął funkcjonować nowy miejski portal, prowadzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Dzięki stronie e-gratowisko.odpady.poznan.pl każdy może bezpłatnie umieścić ogłoszenie o przedmiocie, którego nie potrzebuje. Anons będzie widoczny przez dwa tygodnie, a wystawiane sprzęty będą trafiać do potencjalnych zainteresowanych, bez ponoszenia przez nich kosztów.
 
Wymiana pieców z dopłatą
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa ogłoszony został nabór wniosków o dotacje na wymianę pieców węglowych na proekologiczne rozwiązania grzewcze (w lutym odbędzie się spotkanie komisji weryfikacyjnej). Beneficjenci mogą ubiegać się nawet o 100-procentową dopłatę. Miasto przeznaczyło na ten cel niemal 3 mln zł. Podobny program ruszył w Bydgoszczy, gdzie wnioski będą tam przyjmowane do 30 listopada br. Dofinansowanie przez bydgoski Urząd Miasta będzie dotyczyło kosztów nabycia i montażu urządzenia proekologicznego, którego zakup nastąpi po podpisaniu umowy z UM. Wysokość wsparcia wyniesie 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.
 
Jest rozporządzenie
Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r. poz. 122). Firmy, które od lipca br. będą chciały prowadzić działalność w tym zakresie, muszą posiadać m.in. bazę magazynowo-transportową oraz co najmniej cztery pojazdy (po dwa do zbierania odpadów zmieszanych i wyselekcjonowanych). Rozporządzenie obowiązuje od 9 lutego br.
 
Nowe mieszkania
W Suwałkach odbyło się uroczyste przekazanie 22 lokali mieszkalnych (docelowo powstanie ich 47). Koszt całego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Miasto, opiewa na 2,85 mln zł, z czego 40% kwoty stanowi wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego (1,14 mln zł). Reszta mieszkań zostanie wyremontowana i oddana do użytku pod koniec października br.
 
Praca się opłaca!
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 1 lutego br. wprowadził program odpracowywania zaległości czynszowych. Możliwość zmniejszenia zadłużenia nie jest alternatywą dla płacenia czynszu, ma jednak na celu ułatwienie spłaty zaległych płatności najemcom lokali komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby objęte programem będą wykonywały tzw. roboty pomocnicze. Każde z zadań będzie wycenione, a jego wartość pomniejszy dług danej osoby.
 
Plany bez opinii
Od 21 stycznia br. obowiązują przepisy Ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 1445). Zniosły one obowiązek przesyłania przez gminy do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektów studiów uwarunkowań i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu ich zaopiniowania.
 
Z unijnym wsparciem
W branży wod-kan znów można mówić o inwestycyjnej hossie. W styczniu br. podpisano bowiem kilka umów o dofinansowanie ze środków unijnych projektów w tym obszarze. I tak m.in. Wodociągi Płockie otrzymały potwierdzenie wsparcia (ponad 24 mln zł) na II etap programu porządkowania gospodarki ściekowej, w ramach którego powstanie sieć kolektorów w dwóch miejscowościach, zlikwidowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków oraz zbudowana będzie przepompownia. Natomiast w Miękini sygnowano umowę na dofinansowanie budowy 18 km kanalizacji i dziewięciu przepompowni ścieków. Do nowej sieci kanalizacyjnej ma zostać przyłączone ponad 3 tys. osób, a ścieki trafią do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Na unijną dotację mogą liczyć też władze Konina, które podpisały umowę na realizację ok. 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie. Całkowita wartość projektu wyniesie 35,4 mln zł. Lecz branża gospodarki odpadami nie pozostaje w tyle – np. w gminie Mircze rozstrzygnięto przetarg na modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. Koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 17,8 mln zł (ponad 15 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego). Przedsięwzięcie ma być wykonane w formule „zaprojektuj-wybuduj” do końca września 2014 r.
+ fot. rowu z rurami
 
Europa
Polska przed ETS
Międzynarodowe dane wskazują, że Polska w znacznym stopniu przyczynia się do ogólnie wysokiego poziomu zawartości azotu w Morzu Bałtyckim, a przeważająca część tych zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa. Mimo tego tylko niewielką część terytorium kraju wyznaczono jako strefy narażone na zanieczyszczenie azotanami. Komisja Europejska chce, aby w Polsce wytypowano więcej takich obszarów oraz przyjęto odpowiednie plany działania w celu rozwiązania problemu zanieczyszczeń azotanami. Co prawda, Polska zgodziła się zmienić prawo, jednak zbyt małe postępy prowadzonych prac i niewystarczający zakres proponowanych zmian skłoniły KE do wniesienia pozwu w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
Zapobiegać czy leczyć?
Europejska Agencja Środowiska w styczniu br. opublikowała długo oczekiwany raport pt. „Późne lekcje z wczesnych ostrzeżeń: nauka, przezorność, innowacja”, poświęcony nowym technologiom, które miały negatywne oddziaływanie i względem których nie zastosowano we właściwym czasie odpowiednich środków zapobiegawczych. Najnowszy raport składa się z pięciu części, w których omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń dla zdrowia i ekosystemów, wyłaniających się niebezpieczeństw, kosztów, rekompensacji szkód oraz innowacji, a także wpływu na naukę i zarządzanie.
 
Patrząc na unijny cel
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował sprawozdanie oceniające skuteczność unijnego finansowania infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków strukturalnych (przeznaczone na ten cel środki w latach 2000-2013 wyniosły 10,8 mld euro). Zdaniem Trybunału, jako zadowalające można określić wyłącznie rezultaty projektów obejmujących selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”. W związku z powyższym, ETO sformułował kilka zaleceń. Uważa on, że Komisja Europejska powinna uzależnić przyznawanie wsparcia od osiągnięcia celów unijnej polityki w dziedzinie gospodarowania odpadami. Natomiast państwa członkowskie muszą przywiązywać większą wagę do udziału mieszkańców w selektywnej zbiórce oraz wprowadzić podatek od składowania w celu zachęcania do zapobiegania powstawaniu odpadów i do recyklingu. Dodatkowo KE mogłaby zaproponować cele w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz objaśnić koncepcję przetwarzania przed unieszkodliwianiem.
 
Źródła
www.bydgoszcz.pl, www.chorzow.eu, www.egratowisko.odpady.poznan.pl, www.gdansk.pl, www.gios.gov.pl, www.gzm.org.pl, www.ign.org.pl, www.isap.sejm.gov.pl, www.krakow.pl, www.mircze.pl, www.mos.gov.pl, www.mpk.krakow.pl, www.mpwik.jaworzno.pl, www.mpwik.wloclawek.pl, www.mrr.gov.pl, www.plock.eu, www.strazmiejska.waw.pl, www.szczecin.pl, www.uke.gov.pl, www.um.ostrowiec.pl, www.wfosgw.poznan.pl, www.wfosigw.wroclaw.pl, www.zbm.cieszyn.pl
 
Informator przygotowała Agnieszka Piotrowska