Opole: nowa kompostownia

Po zaledwie siedmiu miesiącach budowy 10 grudnia ub.r. w Opolu otwarto nową kompostownię tunelową o wydajności 60 tys. ton odpadów rocznie. Inwestycja kosztowała 20 mln zł.

Budowę realizowano w ramach projektu pn. „Rozbudowa do standardów RIPOK zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez budowę obiektu kompostowni tunelowej na terenie REMONDIS Opole

Sp. z o.o. – etap I”. Kompostownia zastąpi dotychczas prowadzony proces biologiczny na placu pryzmowym. – Proces kompostowania odbywać się będzie teraz w dziesięciu tunelach – komorach zamkniętych. Pozwoli to na pełną hermetyzację procesu i wyeliminuje uciążliwości odorowe poprzez wyłapywanie podczas stabilizacji biologicznej i neutralizację powietrza procesowego – wyjaśnia Krzysztof Kochalski, wiceprezes Zarządu Remondis Opole. Każdy tunel stanowi odrębny, niezależny moduł z własnym systemem monitoringu, wentylacji, nawadniania oraz zbierania odcieków. Zamontowano też system sond dokonujących m.in. automatycznego pomiaru temperatury. Proces stabilizacji intensywnej zakończy się po osiągnięciu przez stabilizat wymaganych prawem parametrów. Strata prażenia ma wynosić mniej niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego nie powinna przekroczyć 20% suchej masy. Nowa instalacja będzie w stanie przetwarzać rocznie do 60 tys. ton odpadów ulegających biodegradacji.

Planowany poziom odzysku z odbieranych odpadów komunalnych w rozbudowanym zakładzie ma wynieść ponad 65%, z czego w części mechanicznej ok. 25%, a w biologicznej ok. 40%. Ilość odpadów komunalnych przekazywanych do składowania już w 2015 r. nie przekroczy więc 35%. – Nasza inwestycja jest innowacyjna, ponieważ wyprzedza aktualnie obowiązujące standardy przetwarzania odpadów w Polsce. Ta kompostownia jest przykładem inwestycji długoterminowej, nie tylko spełniającej dzisiejsze wymagania prawa w zakresie przetwarzania odpadów biologicznych, ale także przewidującej przyszłe zmiany w prawie – tłumaczy K. Kochalski. Pod wrażeniem nowej kompostowni był również wiceminister środowiska, Janusz Ostapiuk. – Po zakończeniu kolejnej inwestycji zakład może być przykładem, jak należy rozwiązywać problemy gospodarki odpadami – mówił podczas uroczystego otwarcia. Inwestycja kosztowała 20 mln zł, z czego 14 mln zł stanowiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk

O przyszłości składowisk odpadów

„Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” to tytuł XXV konferencji, która potrwa od 17 do 19 lutego br. w Krynicy Zdroju. Ważnym punktem programu będą warsztaty dotyczące funkcjonowania funduszu rekultywacyjnego, które poprowadzi Tomasz Wojtania – specjalista od finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Aktualnie trwają prace nad planowaniem i wprowadzaniem kolejnych zmian przepisów w zakresie gospodarki odpadami, w tym również modyfikacji wymagań dotyczących składowania odpadów. Opublikowane zostały także propozycje zmian dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, m.in. o odpadach i o składowaniu odpadów. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami będą miały kluczowe znaczenie dla podmiotów, które eksploatują oraz zamykają istniejące już składowiska. Jakie są perspektywy unieszkodliwiania odpadów na polskich składowiskach? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań poszukają naukowcy, praktycy oraz urzędnicy, którzy wezmą udział w wykładach i warsztatach, a także zwiedzą Zakład Zagospodarowania Odpadów Nova w Nowym Sączu.

Tematem przewodnim konferencji, organizowanej przez firmę Abrys, będzie przyszłość składowisk odpadów oraz priorytety i strategiczne kierunki rozwoju, wynikające z nowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Aspekty prawne w kontekście nowelizacji przepisów unijnych i regulacji krajowych omówią m.in. dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej i dr Jędrzej Bujny z kancelarii prawnej dr Krystian Ziemski & Partners. Eksperci i praktycy odpowiedzą natomiast na pytania związane z eksploatacją składowisk, takie jak kiedy opłaca się wybudować instalację podczyszczania odcieków oraz jak wygląda monitoring gazu składowiskowego w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy konferencji uzyskają również wiedzę na temat możliwości pozyskania dofinansowań na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów.

Kraków łapie oddech

W grodzie Kraka trwają badania nad stworzeniem modelu lepszej cyrkulacji powietrza w mieście. Sposobem na przewietrzenie Krakowa ma być odpowiednie planowanie przestrzeni, które umożliwi wymianę i regenerację powietrza.

Jeszcze w grudniu ub.r. rozpoczęły się badania przy wykorzystaniu automatycznej stacji meteorologicznej, która mierzy m.in. temperaturę, wilgotność, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru. Pomiary dotyczą także profilu prędkości i kierunku wiatru oraz parametrów turbulencji, czyli tzw. SODARU – dzięki tym danym możliwe będzie ustalenie, jak przemieszczają się masy powietrza w poszczególnych warstwach. Badania przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia będą kontynuowane w różnych punktach miasta, a pozyskane informacje uzupełnią obraz klimatu Krakowa.

Ocena warunków przewietrzania grodu Kraka to jeden z elementów projektu MONIT-AIR, realizowanego wspólnie przez władze miasta oraz Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jego wartość wynosi niemal 3,686 mln zł, z czego blisko 3,133 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009-2014. Realizacja projektu, który potrwa do 2016 r., obejmie m.in. inwentaryzację niskiej emisji w zakresie pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe, a także stworzenie mapy obejmującej czynniki aerodynamiczne. Docelowo powstanie też komputerowy system zarządzania terenami zieleni.

Inteligentny transport w Poznaniu

Sygnalizacja świetlna dostosowana do godzin kursowania autobusów, tablice z rzeczywistym czasem przyjazdu tramwajów oraz opcja zamawiania miejsc parkingowych przez aplikację – oto założenia systemu, którego częściowe wdrożenie nastąpi już na wiosnę.

Już w grudniu ub.r. w Poznaniu pojawiły się pierwsze tablice, które wyświetlają rozkład jazdy wybranych linii tramwajowych. Na razie nie pokazują jeszcze rzeczywistego czasu przyjazdu, lecz już w marcu br. ma to ulec zmianie. A wszystko za sprawą wdrożenia ITS-u, czyli zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym, którego pierwszy etap wdrożenia obejmie zachodni obszar stolicy Wielkopolski. W kolejnym etapie, który ma się zakończyć w maju br., system obejmie także centrum oraz większość głównych ulic Poznania. Koszt inwestycji, czyli około 100 mln zł, zostanie pokryty z budżetu miasta i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą prawie 80 mln zł.

Korzyści z wprowadzenia systemu mają być odczuwalne zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ci pierwsi będą na bieżąco informowani o utrudnieniach w ruchu oraz liczbie wolnych miejsc parkingowych. Pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają natomiast możliwość szybszego przemieszczania się po mieście oraz bardziej punktualne autobusy i tramwaje – dzięki specjalnym urządzeniom, które będą łączyły się z sygnalizacją, kursowanie pojazdów komunikacji miejskiej zostanie zoptymalizowane i dostosowane do sytuacji na drodze.

Niewidoczne śmieci w Toruniu

Do końca 2016 r. w jedenastu punktach Torunia pojawią się nowe, podziemne pojemniki na odpady. W każdym zostanie ustawiony zestaw złożony z pojemników na odpady zmieszane, odpady suche oraz szkło. Dotychczas Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, które jest inwestorem przedsięwzięcia, umieściło zestawy podziemnych pojemników w dwóch lokalizacjach – na Rynku Nowomiejskim i ul. Podmurnej. W ostatnich dniach grudnia ub.r. okoliczni mieszkańcy otrzymali bezpłatne karty chipowe, które otwierają bębny śmietników. Dzięki gromadzeniu odpadów pod powierzchnią ziemi wyeliminowano problem emisji nieprzyjemnych zapachów, nie ma też ryzyka rozsypywania się śmieci oraz ich zjadania przez gryzonie i insekty. Koszt ustawienia jednego zestawu wynosi ok. 130 tys. zł.

8 mln zł na łódzkie chodniki

Do końca roku w 60 miejscach w Łodzi zostaną wyremontowane chodniki. Zarząd Dróg i Transportu przeznaczy na ten cel aż 8 mln zł. Realizacja projektu obejmie budowę estetycznych chodników, które zwiększą bezpieczeństwo osób niewidomych dzięki zamontowaniu specjalnych opasek z kostki granitowej od strony jezdni i chodników. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych pojawią się płytki kierunkowe, które będą ostrzegały niepełnosprawnych przed wejściem na ulicę. Tegoroczne modernizacje stanowią kontynuację remontów z ubiegłego roku, kiedy to odnowiono ponad 100 łódzkich chodników.

Ulga dla powodzian

Jeszcze przed wakacjami ma powstać kanał ulgi, który uchroni mieszkańców północnej części Czechowic-Dziedzic przed zalewaniem i podtapianiem. Kanał o długości ok. 850 m będzie sięgał od ul. Jasnej aż do Wisły i odprowadzi nadmiar wód deszczowych z osiedli Barbara i Renardowice. Inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo kilku tysiącom mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 2 mln zł. Gmina Czechowice-Dziedzice stara się o pozyskania dofinansowania tego zadania ze środków UE oraz z WFOŚiGW w Katowicach.

Budki fotowoltaiczne

Charakterystyczne dla Londynu czerwone budki telefoniczne już niedługo zmienią się w zielone kabiny do ładowania telefonów komórkowych, tzw. solarboxy. Pierwsza budka wyposażona w ogniwo fotowoltaiczne i ładowarki oraz ekran do wyświetlania reklam stanęła już przy Tottenham Court Road. Pięć kolejnych pojawi się na londyńskich ulicach do kwietnia br. Jeśli w ciągu dnia słońce będzie świecić przez trzy godziny, to zielona budka naładuje aż 100 urządzeń. Dodatkowo wszystkie kabiny będą w stanie magazynować energię pozyskaną podczas słonecznych dni, dzięki czemu solarboxy będą mogły ładować telefony niezależnie od pogody.

Głośno w Europie

Co czwarty Europejczyk jest narażony na przebywanie w miejscach o zbyt dużym natężeniu hałasu komunikacyjnego. Jak wynika z raportu opublikowanego 19 grudnia 2014 r. przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), już ponad 125 mln Europejczyków może doświadczać natężenia hałasu, które przekracza obowiązujące normy prawne. Z emisją nadmiernych decybeli jest związanych m.in. ok. 43 tys. hospitalizacji, 900 tys. przypadków nadciśnienia i nawet 10 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Głównym źródłem hałasu w Europie jest ruch drogowy, problemem są też głośne koleje, lotniska oraz przemysł. EEA zaleca zmniejszanie hałasu poprzez odpowiednie planowanie i budowanie infrastruktury miejskiej oraz ochronę cichych obszarów.

Biomasa ma przyszłość

W ciągu najbliższych 10 lat na świecie powstanie ponad 1200 elektrowni na biomasę – tak prognozuje firma Ecoprog, która zajmuje się doradztwem strategicznym. Zwiększenie skali produkcji energii elektrycznej z biomasy jest widoczne także w Europie, w której pod koniec 2013 r. istniało ok. 1200 czynnych elektrowni, a szacunki wskazują, że do końca 2023 r. ich liczba wzrośnie aż do ok. 1750. Wzrost zainteresowania pozyskiwaniem energii odnawialnej, także z biomasy, będzie dotyczył głównie krajów, które dotują inwestycje z zakresu OZE. Zdaniem przedstawicieli Ecoprogu subsydiowanie energii odnawialnej będzie nadal najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku bazującego na wytwarzaniu prądu z biomasy.

Przygotowała: Nina Kinitz

Inteligentny transport w Poznaniu/Fot. Abrys
Inteligentny transport w Poznaniu/Fot. Abrys
Opole: nowa kompostownia/Abrys
Opole: nowa kompostownia/Abrys