Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA (OZC), poszukując innowacyjnych rozwiązań, nowych ścieżek rozwoju oraz stałego umacniania stabilności i obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu, dostrzega korzyści płynące z wykorzystania słomy na cele energetyczne. Obecnie Spółka jest w fazie uruchamiania kotłowni opalanej słomą w Nowych Skalmierzycach, która ogrzeje 1100 mieszkańców. Inwestycja jest projektem nowatorskim w południowej Wielkopolsce. W ramach programu GOTOWE CIEPŁO OZC przeprowadził kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego na osiedlu mieszkaniowym BŁONIE. W pierwszej kolejności polegała ona na eliminacji marnotrawstwa energii i ograniczeniu do minimum strat przesyłu. Zmodernizowano sieci cieplne łączące centralne źródło z węzłami cieplnymi. Wybudowano sieć cieplną w technologii rur preizolowanych o długości 500 mb. Węzły cieplne wyposażono w automatykę pogodową i liczniki ciepła. Następnym etapem była modernizacja źródła ciepła. Nowoczesna i w pełni zautomatyzowana kotłownia na biomasę zastąpi dwa szesnastoletnie kotły węglowe. Do wytwarzania gorącej wody zainstalowany został kocioł (firmy WARYŃSKI – TORUŃ Sp. z o.o.) o mocy 1,0 MW, na ruchomym ruszcie. Kocioł współpracuje z ekonomizerem podwyższającym sprawność urządzeń. Do transportu popiołu do zasobnika służy przenośnik ślimakowy pochyły. Stół podawczy oraz rozdrabniacz przystosowany jest do słomy w balotach o...