Słoneczne ogrzewanie wody użytkowej jest najbardziej wydajnym i najtańszym sposobem konwersji energii promieniowania słonecznego. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej odbiorcę interesuje znajomość udziału ciepła słonecznego w pokryciu zapotrzebowania na ciepło w ciepłej wodzie użytkowej: całorocznego i w poszczególnych miesiącach roku. Udział ten w grudniu jest równy zero, w miesiącach letnich może osiągnąć wartość 100% i zależy zarówno od zużycia ciepłej wody, jak i od czynnej powierzchni czynnej baterii kolektorów słonecznych. Wraz ze zmianą tej powierzchni zmienia się także sprawność energetyczna całej instalacji słonecznej. Wpływ pojemności wodnego zbiornika akumulacyjnego w rocznym bilansie energetycznym jest nieznaczny. Należy też pamiętać o nieprzewymiarowaniu instalacji słonecznej (powierzchni czynnej baterii kolektorów słonecznych). Analiza ekonomiczna wskazuje na możliwość osiągnięcia konkurencyjności słonecznego ogrzewania wody z ogrzewaniem elektrycznym a nawet z ogrzewaniem olejowym. Przyjęte niedawno dokumenty rządowe 1,2 i uchwała sejmowa z sierpnia 2001 przewidują bardzo intensywny wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w tym także energii słonecznej. Wyniki obliczeń dotyczą: – udziału energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na ciepło w ciepłej wodzie użytkowej w bilansach rocznym i miesięcznym oraz sprawności instalacji słonecznego podgrzewania wody użytkowej - najbardziej...