Włączenie ekoprojektowania w system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001, z uwzględnieniem projektowania i rozwoju wg ISO 9001, to główne cele normy ISO 14006. Ekoprojektowanie jest procesem zintegrowanym z projektowaniem i rozwojem, polegającym na włączaniu do projektowania i rozwoju aspektów środowiskowych wyrobu. Ma ono na celu zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko i ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej wyrobów w całym cyklu ich życia. Określane jest ono również jako projektowanie pod kątem środowiska (DFE), zielone projektowanie oraz projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystkie wyroby (w tym usługi) wywierają jakiś wpływ na środowisko, który może występować na jednym lub wszystkich etapach cyklu życia: od pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do końcowego unieszkodliwiania (likwidacji). Postępująca degradacja środowiska, objawiająca się np. zmianami klimatu, uszczuplaniem zasobów oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, wymusza na organizacjach zwracanie coraz większej uwagi na wpływ na środowisko swoich działań i wyrobów (w tym usług) oraz doskonalenie efektów działalności środowiskowej. Coraz więcej organizacji już dostrzega potrzebę włączenia aspektów środowiskowych do projektowania swoich wyrobów, widząc w tym istotne korzyści. Należą do nich niższe koszty, stymulowanie innowacyjności, nowe możliwości biznesowe i poprawa jakości wyrobu.   Dokumenty normalizacyjne Realizację tych działań ułatwiają dokumenty normalizacyjne, opracowane w ISO/TC 207 Environmental management. W 2002 r. opublikowano...