Odpady ulegające biodegradacji stanowią największą część odpadów komunalnych – łącznie jest to ok. 5,9 mln ton, czyli ponad 54% tych odpadów. Ilość bioodpadów kuchennych i ogrodowych w wytwarzanych odpadach komunalnych wynosi ok. 36,7%. Nadchodząca rewolucja w unijnych przepisach, przeniesiona do naszych krajowych regulacji, wymusza poważne zajęcie się selektywną ich zbiórką oraz ukierunkowanie działań modernizacyjnych w zakładach MBP, by były w stanie efektywnie je przetwarzać.

Aktualny Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wyznaczył rok 2021 jako ostateczny termin wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła. Obowiązujące zaś od ubiegłego roku Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r. poz. 19) nakłada na gminy obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów, który powinien zostać wdrożony praktycznie już przy rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na odbieranie odpadów.

Zmiany od 2024 r.

Pakiet odpadowy, nad którym pracuje Parlament Europejski w ramach dyrektyw wprowadzających gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), w swojej najnowszej wersji wprowadza selektywną zbiórkę odpadów organicznych od 2024 r. O tym między innymi mówił Andrzej Grzyb, poseł Parlamentu Europejskiego, do ponad 140 uczestników styczniowej konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, zorganizowanej w Łodzi przez firmę Abrys. Zapowiedział też wprowadzenie jednolitych...