W kwietniu w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji odzysku, przedsiębiorców, samorządu, zakładów komunalnych, organizacji ekologicznych. Gościem i jednym z prelegentów był Czesław Śleziak, Sekretarz Stanu w MŚ. Prezentowany tekst zawiera poglądy wspólnie uzgodnione przez cztery organizacje odzysku: Eko-Punkt, Polski System Recyklingu, RECAL i RekoPol. To seminarium było pierwszą i - jak uważają inicjatorzy spotkania - nie ostatnią tego typu inicjatywą organizacji odzysku, organizacji społecznych i Ministerstwa. Ochrona środowiska, a zwłaszcza doskonalenie prawodawstwa regulującego gospodarkę odpadami w Polsce, wymaga bowiem współpracy administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Ocena postępów we wdrażaniu ustaw Po ponad 3 miesiącach jest być może za wcześnie na uogólnienia, ale ponieważ wystąpiły zjawiska i tendencje wymagające komentarza, przedstawiciele organizacji postanowili wspólnie zająć stanowisko i przedstawić je na konferencji. Z niepokojem obserwują, iż znaczna część polskich przedsiębiorców nadal nie jest świadoma nowych obowiązków, jakie nakłada na nich ustawodawstwo. Równie skromną wiedzę o swoich nowych obowiązkach w dziedzinie gospodarki odpadami prezentuje większość pracowników samorządowych. Ani działania promocyjne poszczególnych organizacji odzysku, ani liczne z pozoru seminaria dla przedsiębiorców i środowisk samorządowych, nie zastąpią przemyślanej, zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej, prowadzonej z wykorzystaniem mediów - zarówno publicznych, jak komercyjnych. Organizacje uważają, że należy wykorzystać w tym celu środki funduszy...