19-22.09.2012, Złotniki Lubańskie
II Forum Paliw Alternatywnych „Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”
Organizator: Fundacja Rozwoju i Innowacyjności, Warszawa
Info: 22/862-43-32; biuro@frii.org.pl; www.forumpaliwalternatywnych.pl

9.10.2012, Poznań
I Kongres Przemysłu Opakowań
Organizator: Polska Izba Opakowań, Warszawa
Info: 22/842-20-11; biuro@pio.org.pl; www.pio.org.pl

10-12.10.2012, Gdańsk
II Międzynarodowa Konferencja „Power of Waste”
Organizator: Eko

Dolina, Łężyce
Info: 602-423-152; agnieszka.klebba@ekodolina.pl; www.powerofwaste.pl

15-17.10.2012, Wrocław
IX Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 61/655-81-29; m.filipkiewicz@abrys.pl; www.abrys.pl

16-17.10.2012, Warszawa
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”
Organizator: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
Info: 22/842-20-11; eko@cobro.org.pl; www.cobro.org.pl

17-19.10.2012, Szklarska Poręba
VIII Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów”
Organizator: Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska
Info: 32/237-18-43; ktiuzo@polsl.pl; http://waste.polsl.pl

24-25.10.2012, Sosnowiec
Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste
Organizator: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec
Info: 32/788-75-00; exposilesia@exposilesia.pl; www.exposilesia.pl

6-7.11.2012, Sosnowiec
Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO 2012
Organizator: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec
Info: 32/788-75-00; exposilesia@exposilesia.pl; www.exposilesia.pl