Idea kształtowania ekologicznego myślenia i postaw już od najmłodszych lat przyświecała Ministerstwu Środowiska oraz Fundacji Nasza Ziemia przy podejmowaniu decyzji o wspólnej realizacji programu edukacyjnego „Klimatolubne Przedszkolaki”. Celem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości z zakresu ochrony klimatu dzieci w wieku pięciu lat oraz przekazanie im dobrych wzorców zachowań. Zaplanowane działania mają za zadanie przygotować nauczycieli przedszkolnych do prowadzenia ciekawych i kształcących zajęć edukacji z zakresu ekologicznej dla swoich podopiecznych. „Klimatolubne Przedszkolaki” starają się również wyjść na przeciw zapotrzebowaniu na programy edukacyjne zgłaszanemu przez tę grupę pedagogów. Projekt będzie realizowany w okresie od września do grudnia 2010 r.

W ramach programu powstaną scenariusze zajęć dla przedszkoli poświęcone tematyce zmian klimatu, oszczędzania energii oraz wody. Konspekty zostaną zweryfikowane podczas cyklu zajęć pilotażowych oraz zaopiniowane przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego. Komplet scenariuszy wraz z materiałami pomocnymi w realizacji zajęć trafią do poradnika dla nauczycieli, który będzie dystrybuowany podczas szkoleń. Będą one również do pobrania w wersji PDF na stronie internetowej programu www.klimatolubneprzedszkolaki.pl. Oprócz scenariuszy zajęć, powstaną również odpowiadające im tematycznie scenariusze teatrzyków, przeznaczone do wykorzystania przy organizowaniu przedszkolnych przedstawień. Będą one tak skonstruowane, aby starsze przedszkolaki mogły wystawić „zielone” przedstawienie dla swoich kolegów z młodszych grup.

Mając na uwadze dobre przygotowanie nauczycieli przedszkolnych do prowadzenia zajęć z tematyki zmian klimatycznych przeprowadzony zostanie ogólnopolski cykl dwudziestu szkoleń stacjonarnych oraz uruchomiony będzie kurs internetowy na stronie www programu. Planowane szkolenia, łączące teorię z praktyką, pozwolą na dogłębne zapoznanie się z zagadnieniem zmian klimatu oraz scenariuszami zajęć proponowanymi w programie. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz, po pomyślnym ukończeniu testu, certyfikat uczestnictwa. Już teraz zapraszamy nauczycieli przedszkolnych do odwiedzania strony www.klimatolubneprzedszkolaki.pl i zapisywania się na nasze szkolenia! Osoby, które nie mieszkają w pobliżu proponowanych przez nas miejsc szkolenia, zachęcamy do korzystania z oferty kursu przez Internet. W przypadku jego pozytywnego ukończenia również wydany zostanie certyfikat uczestnictwa.  

Dodatkowo w ramach projektu odbędzie się seria zajęć pokazowych w wybranych przedszkolach. Placówki zainteresowane przeprowadzeniem u nich zajęć ekologicznych będą mogły zarejestrować się poprzez stronę www. Zajęcia poprowadzą trenerzy Fundacji, posiadający co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Mamy nadzieję, że planowane działania w sposób nowoczesny i interaktywny zachęcą dzieci, a także rodziców do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Marta Kałużyńska, Fundacja Nasza Ziemia