Nie ma trwalszych związków niż te, w których obie strony czują się wygrane. „Win – win”, czyli „wygrany – wygrany”, to klucz do sukcesu w edukacji ekologicznej według wołomińskich urzędników.

Sądząc po tym, jak rozwija się współpraca gminy Wołomin z placówkami oświatowymi, w której obie strony czują się wygrane, właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Kiedy jednak 14 lat temu wołomiński samorząd rozpoczynał współpracę z placówkami oświatowymi w ramach programu „Czysty Wołomin”, nauczyciele z dużą rezerwą oceniali możliwości powodzenia tej inicjatywy. Dziś, patrząc na efekty podjętej współpracy, propozycja ta okazała się być absolutnie wyjątkowa – obecnie w programie bierze udział blisko 1700 uczniów, zebranych w 56 Zielonych Klasach i 18 Zielonych Grupach (przedszkola i dzieci młodsze).

Współpraca w każdym roku szkolnym przebiega pod innym, wybranym hasłem, wynikającym z bieżących problemów i wyzwań, przed którymi stoi gmina i które określają tematykę działań podejmowanych przez placówki szkolne. I tak, zmagając się z problemem niskiej emisji, współpraca przebiegała pod hasłem „Tworzymy atmosferę Wołomina”, a w jej ramach realizowane były działania mające na celu edukowanie najmłodszych mieszkańców w tym zakresie. Kontynuacją tych działań, ale również odpowiedzią na problem związany z masową wycinką drzew po zmianie ustawy o ochronie przyrody jest dla tegorocznej edycji hasło „Drzewo...