10 sierpnia uroczyście przekazano do eksploatacji inwestycję pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło osiedla w Łabiszynku z wykorzystaniem biomasy”. Inwestorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku powiat Gniezno. W uroczystości wzięli udział m.in.: J.E. ks. biskup Bogdan Wojtuś, który dokonał poświęcenia inwestycji, wicewojewoda wielkopolski Włodzimierz Wilkanowicz, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Kołodziej, dyrektor AWRSP Oddział w Poznaniu prof. Piotr Buczkowski, prezes firmy GRAJAN z Wągrowca Jan Gralak, prezes firmy Metalerg z Oławy Janusz Cieślak. Inwestycja realizowana była w okresie od października 2000 r. do sierpnia 2001 roku. W czasie prowadzenia prac inwestycyjnych, które obejmowały nie tylko wymianę kotłów, lecz także całego systemu ciepłowniczego osiedla, w okresie grzewczym kotły na słomę były już często uruchamiane i podawały ciepłą wodę na sieć grzewczą osiedla i dla celów użytkowych. Pomimo prowadzonych robót inwestycyjnych w okresie grzewczym mieszkańcy osiedla Łabiszynek nie byli narażeni na marznięcie. W ramach przeprowadzonej inwestycji w kotłowni osiedlowej Łabiszynek zainstalowane zostały trzy kotły na słomę typu RM 03 EKOPAL o mocy...