Odpady roślinne z zieleni miejskiej Kompostowanie pozostałości (odpadów) w zakładach ogrodniczych i przy pielęgnacji ogrodów i parków od dziesiątków lat polega na ich gromadzeniu w pryzmach kompostowych i przerabianiu, tak by w efekcie uzyskać ziemię kompostową. Odpady, które w ten sposób zagospodarowywano, to m.in. chwasty, przerośnięte rośliny uprawowe, pędy z cięcia roślin, gałęzie, łęty, liście, przejrzałe owoce i warzywa, resztki organiczne i popioły ze spalania drewna. Ogólny widok kompostowni z wytyczonymi kwaterami na pryzmy kompostowe Taką masę organiczną przerabiano najczęściej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) z dodatkiem wapna oraz innych nawozów organicznych (gnojówki, obornika) i w zależności od składu kompostu gotową ziemię uzyskiwano maksymalnie po trzech latach. Taki sposób kompostowania odpadów roślinnych, zwłaszcza przy niedużych ich ilościach, nadal jest stosowany, chociaż dla przyspieszenia procesu rozkładu wykorzystuje się obecnie preparaty biologiczne lub organizmy żywe, np. dżdżownice kalifornijskie. Z czasem zmieniły się też metody gromadzenia kompostowanych odpadów, bo oprócz pryzm kompostowych coraz popularniejsze stają się tzw. kompostowniki – duże pojemniki. Potrzeba budowy kompostowni W przypadku gdy zaczyna się wytwarzanie dużych ilości odpadów roślinnych, pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni w miastach, powstaje problem ich utylizacji. Sprostać temu wyzwaniu musiał również rybnicki Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), bowiem pod koniec lat 90., przy utrzymaniu terenów zieleni o powierzchni powyżej...