Z analizy dotyczącej jakości powstających instalacji słonecznych wynika, że tylko nieliczne zespoły projektowe i wykonawcze posiadają stosowną wiedzę i umiejętności do ich wykonania. 

W Polsce mamy do czynienia z permanentnym brakiem odpowiedniej ilości wysokiej klasy specjalistów. Brakuje również audytorów energetycznych i osób opiniotwórczych. W rezultacie powstały instalacje, których rzeczywiste parametry pracy drastycznie odbiegają od przyjętych w audycie, projekcie itp. Należy zaznaczyć, że często mamy do czynienia z rozwiązaniami systemowymi, w których instalacje słoneczne współpracują z pompami ciepła, kotłami, węzłami cieplnymi, modułami kogeneracyjnymi itp. Tylko nieliczni producenci są w stanie wesprzeć w sposób fachowy prace na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W przypadku kompleksowej realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na doświadczenie i referencje, począwszy od projektanta, a na dostawcy i wykonawcy skończywszy. Inwestycje tego rodzaju są często wspierane finansowo z funduszy publicznych, co zobowiązuje nas do zwrócenia wyjątkowej uwagi na to, w jaki sposób są i będą one wydawane.   Etap projektowo-inwestycyjny W trakcie doboru kolektorów słonecznych należy zwrócić szczególną uwagę zapotrzebowanie na c.w.u oraz dobór powierzchni kolektorów. Zapotrzebowanie Należy bardzo dokładnie zweryfikować zużycie c.w.u. oraz precyzyjnie określić zapotrzebowanie przez inne odbiorniki ciepła, które mają współpracować z instalacją słoneczną. W tym przypadku należy unikać przewymiarowania, ponieważ grozi to przegrzaniem instalacji, co powoduje blokadę jej pracy (stagnacja),...