Jarosławski oddział „LU" Polska to dawne Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San”, które zostały sprywatyzowane w 1994 r. Do końca lutego 2001 r. spółka funkcjonowała jako polska część angielskiego koncernu United Biskuits. Następnie właścicielem większościowego pakietu akcji stała się francuska spółka „LU”, wchodząca w skład koncernu Danone. Podobnie, jak w innych tego typu przypadkach, władze lokalne w Jarosławiu wiązały duże nadzieje z nowym inwestorem. Zaangażowanie kapitału zagranicznego stwarzało szansę na dalszy dynamiczny rozwój zakładu i co za tym idzie - wzrost dobrobytu wśród mieszkańców. Ogłoszenie przez Zarząd spółki „LU” decyzji o zamiarze likwidacji zakładu w Jarosławiu wywołało natychmiastową reakcję lokalnych wspólnot samorządowych i elit politycznych. Już w lipcu wicestarosta powiatu jarosławskiego przesłał do Dyrektora Generalnego „LU” Polska oficjalne pismo, w którym wyraził niepokój o los zakładu i jego pracowników oraz zaapelował o zrewidowanie przyjętej koncepcji restrukturyzacji fabryki. Wkrótce doszło do spotkania, którego celem było zapoznanie władz samorządowych z przyczyną, zakresem i przebiegiem planowanych zwolnień pracowników. 28 lipca Rada Powiatu Jarosławskiego i Rada Miasta Jarosławia we wspólnym stanowisku zaprotestowały przeciwko likwidacji zakładu i wystąpiły z apelem do władz „LU” o zmianę decyzji. Samorządowe veto W odpowiedzi na zdecydowane stanowisko władz samorządowych, Dyrektor Generalny spółki „LU” przesłał odpowiedź skierowaną do Rady Miasta Jarosławia i Rady Powiatu Jarosławskiego....