Miasto Konin realizuje projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Modelowa Rewitalizacja Miast obejmowała wykonanie zadań, którym towarzyszyły działania partycypacyjne. W związku z realizacją zadania „Podwórko – wspólna przestrzeń” w ramach projektu z pięciu kamienic miejskich zostały wyłonione dwa podwórka, na których mieszkańcy wspólnie, angażując się, przeprowadzili zmiany na rzecz poprawy ich jakości i atrakcyjności. Proces angażowania mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania podwórek poprzedzony był konsultacjami z wykonawcą zadania, tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Koninie. Wspólnie ustalono schemat działania i metody pracy.

Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

Współpraca rozpoczęła się od spotkań konsultacyjnych i działań animacyjnych na podwórkach w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców. Następnie opracowano koncepcje zagospodarowania podwórek odpowiadające na zgłaszane potrzeby, a zakończono na realnie wykonanych pracach w postaci nasadzenia zieleni, utwardzenia terenu czy uporządkowania placu zabaw dla dzieci. Efektem dziewięciomiesięcznej współpracy są podwórka odmienione i zadbane, odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Zadanie przyczyniło się do wzmocnienia lokalnych więzi oraz poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Z realizacji zadania powstał raport oraz film. Materiały dostępne są na stronie internetowej www.rewitalkonin.pl.

Dokumenty formalnoprawne

Partycypacja społeczna towarzyszyła także zadaniu pn. „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego...