Już po raz trzeci Fundacja Nasza Ziemia i firma Vattenfall Heat Poland wyłoniły laureatów konkursu „Szkoła z klimatem”, mającego na celu sfinansowanie najlepszych projektów poświęconych przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Konkurs jest częścią realizowanego już trzeci rok programu edukacyjnego „Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy”.
Projekt Szkoły Podstawowej nr 275 to oryginalny program
edukacji ekologicznej dla szkół wszystkich szczebli nauczania z terenu dzielnicy Targówek. W ramach przedsięwzięcia odbędą się dwa konkursy dla dzieci i młodzieży: na hasło, fraszkę lub wierszyk zachęcający do oszczędzania energii i plastyczny na zaprojektowanie domowego przypominacza o oszczędzaniu energii. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie Dzielnicowego Festiwalu Bajki Ekologicznej dla przedszkolaków, a dla starszych uczniów szkolną imprezę „Zadbaj o klimat, a zarobisz”.
Projekt Przedszkola Baby City jest częścią autorskiego programu ekologicznego, realizowanego przez placówkę. Uczestnikami zadań będą dzieci w wieku od dwa do pięciu lat, ich rodziny i mieszkańcy Sadyby, zaś celem działań jest kształtowanie nawyków właściwego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi, w tym energią. Projekt zakłada m.in. utworzenie przedszkolnych ekopatroli, które będą pilnować racjonalnego korzystania z energii w przedszkolu, czyli gaszenia świateł, wyłączania sprzętów elektrycznych itd.
Celem projektu „Słoneczne jutro” Zespołu Szkół im. Stanisława Noakowskiego jest przekazanie umiejętności, które pozwolą obecnym uczniom podczas późniejszej pracy zawodowej na stosowanie i promowanie rozwiązań ekologicznych, jakimi są ogniwa słoneczne. Informacje teoretyczne na temat ogniw zostaną przedstawione w czasie zajęć lekcyjnych, zaś praktyczne funkcjonowanie tych urządzeń w trakcie wycieczki do Ekodomku zasilanego energią słoneczną.
Po raz trzeci w gronie laureatów znalazł się projekt Gimnazjum nr 118, będący kontynuacją dwuletniego już programu edukacyjnego na temat zmian klimatu. Działania zmierzają do podsumowania zdobytych do tej pory przez uczniów wiedzy i umiejętności. Gimnazjaliści będą mogli wziąć udział w różnorodnych konkursach, m.in. w rywalizacji na najlepszą elektroniczną ekogazetkę pt. „Zadbaj o klimat – pomóż Ziemi” czy na wiersz pt. „Oda do klimatu”. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas gali podsumowującej i na wystawie pod hasłem „Kącik z klimatem” w urzędzie dzielnicy.
Projekt zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 4 składa się z dwóch bloków, które będą realizowane wśród uczniów klas 4-6. Blok „Zrozumieć przyrodę” ma na celu zdobycie wiedzy przez uczniów, dokonanie oceny własnego postępowania oraz rozpatrzenie wszystkich możliwości działania dla klimatu. Blok „Być partnerem przyrody” zachęca do podjęcia konkretnych działań zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych przez społeczność szkolną.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w realizacji projektów!
 
 
Marta Kałużyńska,
Fundacja Nasza Ziemia