Na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Środowiska 11 stycznia 2018 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Co on zawiera?

Projekt nowego rozporządzenia jest naturalną konsekwencją wejścia w życie 12 grudnia 2017 r. nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.).

Branża wodociągowo-kanalizacyjna na przełomie 2017 i 2018 r. wyczekiwała na jakiekolwiek wieści w sprawie tego aktu. Z jednej strony informacje sugerowały jedynie prace przez Ministerstwo nad projektem zmian do rozporządzenia obowiązującego, z drugiej zaś pojawiały się głosy o opracowywaniu zupełnie nowych przepisów. Wskutek tego obawy przed projektowanymi zmianami mieszały się z nadziejami na wyeliminowanie dotychczasowych mankamentów rozporządzenia.

Jakie są efekty?

Zaprezentowany na początku bieżącego roku projekt rozporządzenia w rzeczywistości jest, niestety, zbiorem aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia z 2006 r. – z kilkoma nowymi regulacjami, wdrażającymi rozwiązania zapowiadane przez przedstawicieli rządu w ciągu ostatnich miesięcy. Ponownie nie można oprzeć się wrażeniu, że celem projektodawców było przede wszystkim powstrzymanie wzrostu cen i stawek opłat za wodę i ścieki, a nawet ich obniżenie. Z przykrością stwierdzić trzeba, że projekt rozporządzenia nie usuwa wielu wątpliwych regulacji funkcjonujących w dotychczasowym stanie prawnym, a w...