Korzyści z zintegrowanych rozwiązań technologicznych

Rozwiązania smart city będą się rozwijać. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobilnej transmisji danych, pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się też możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii. Wsparciem dla samorządów będą otwarte interfejsy programistyczne, pomagające łączyć urządzenia oraz kreować rozwiązania.

Ze względu na gwałtowną cyfryzację sfery biznesowej i publicznej, nawet na poziomie relacji, warto spojrzeć „świeżym okiem” na kwestie smart city. Punktem odniesienia będą tu rozwiązania monitoringu wizyjnego ze względu na ich dostępność i powszechność stosowania.

Największe wyzwania

Należy spodziewać się, że inwestycje w obszarze monitoringu wizyjnego będą miały w najbliższym czasie bardzo indywidualny charakter, dyktowany unikalnymi potrzebami lokalnej społeczności: gmin, powiatów i miast. Największym wyzwaniem będzie maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów monitoringu i wykorzystanie pełni ich możliwości. Użytkownicy i administracja będą szukać nowych możliwości przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Odpowiedzią na dodatkowe funkcje i potrzeby czy automatyzację dostępnych narzędzi będzie integracja. Procesy utrzymania i lepszego wykorzystania smart city będą wymagały eksperckich konsultacji z rynkiem – integratorami technologicznymi. Organizacje już teraz zwracają się w stronę otwartych technologii.

W transporcie i komunikacji

Smart city będzie potrzebować ekonomicznego planowania zasobów. W transporcie miejskim efektywność wykorzystania zasobów może zwiększyć np. analityka zapełnienia autobusów czy tramwajów w czasie rzeczywistym....