Wzrost świadomości nadrzędnej roli zieleni w środowisku życia człowieka powoduje, że coraz większy nacisk kładzie się na jakość przestrzeni, a jej zagospodarowanie stanowi istotną część inwestycji. Rosnące koszty zakładania i utrzymania terenów zieleni zmuszają zarządców do wyboru właściwej strategii gospodarowania ich zasobami, gdzie niemałą rolę odgrywa usprawnienie strefy wykonawczej, w której, oprócz poszukiwania środków finansowania, podstawą jest prawidłowa kalkulacja kosztów.

  Po okresie obligatoryjności normatywów w kosztorysowaniu nastąpiła swoboda rozliczeń, o których decydują wykonawca i zleceniodawca. Wolnorynkowe zasady kalkulacji wymagają od kosztorysanta dużego doświadczenia i wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku. W branży związanej z architekturą krajobrazu brak jednolitych standardów jakościowych i technologicznych oraz duże zróżnicowanie cenowe usług przysparzają kosztorysantom wielu problemów. Prace związane z terenami zieleni mają bowiem wielobranżowy charakter. Zawód architekta krajobrazu może uprawiać zarówno inżynier, jak i ogrodnik czy artysta. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie specyfiki kosztorysowania prac związanych z terenami zieleni, najczęściej popełnianych błędów, występujących barier oraz możliwości ich eliminacji.   Specyfika prac związanych z terenami zieleni Architektura krajobrazu to dziedzina interdyscyplinarna. Mieści w sobie roboty i usługi związane z branżą budowlaną i ogrodniczą, a ponadto nosi znamiona rzemiosła artystycznego. Każda z tych dziedzin rządzi się innymi prawami i dlatego nie bez znaczenia dla kosztorysanta jest sposób jej ujęcia. Inaczej bowiem wycenimy robotę...