Utrzymanie oświetlenia ulicznego jest jednym z najważniejszych ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Pochłania ono znaczną część budżetów poszczególnych jednostek, w szczególności tych najmniejszych. Z tego powodu poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zredukowanie kosztów eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Osoby odpowiedzialne w urzędach gmin za utrzymanie oświetlenia – najczęściej pod wpływem informacji uzyskanych od handlowców – decydują o rozpoczęciu inwestycji w modernizację oświetlenia i wymianie tradycyjnych opraw ulicznych na LED-owe. Jednak działanie takie powinno być dobrze rozważone i prawidłowo skalkulowane.

Wymagania oświetlenia drogowego

Podstawowym zadaniem oświetlenia ulicznego jest zapewnienie wszystkim użytkownikom wygodnego, a przede wszystkim bezpiecznego poruszania się po drogach. Jego realizacja jest uzależniona od spełnienia odpowiednich norm. Norma PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe” wprowadza minimalne dopuszczalne wartości średniej luminancji nawierzchni bądź minimalne dopuszczalne natężenia oświetlenia na drodze dla poszczególnych klas dróg. Klasy są ustalane zgodnie z Normą PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg – Część 1: Wybór klas oświetlenia”, zależnie m.in. od rodzaju użytkowników, prędkości ich poruszania się i intensywności występującego na drodze ruchu oraz stopnia trudności występujących sytuacji drogowych. Modernizacja oświetlenia w żadnym wypadku nie może prowadzić do obniżenia parametrów ilościowych i jakościowych poniżej wartości zapisanych we wspomnianej normie. Projekt zakładający realizowanie oświetlenia poniżej dopuszczalnych wartości powinien być bez dyskusji odrzucony jako zagrażający...