Przed kilku laty Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach Sp. z o.o. postawiło sobie ambitny plan zbudowania w Siedlcach elektrociepłowni. Obecnie wkracza on w ostatnią fazę realizacji - 12 maja br. miała miejsce uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod jej budowę. W uroczystości uczestniczyli znamienici goście: Minister Środowiska, poseł ziemi siedleckiej Krzysztof Tchórzewski, władze miasta, Radca Handlowy Ambasady USA, pracownicy wszystkich spółek grupy kapitałowej PEC a także mieszkańcy miasta. Trochę historii PEC w Siedlcach Sp. z o.o. jest lokalnym producentem i dystrybutorem energii cieplnej. Dotychczas paliwem do jej wytwarzania był węgiel kamienny. Pomimo że spalanie węgla w centralnych kotłowniach jest efektywniejszym i czystszym sposobem pozyskiwania ciepła niż jego spalanie w indywidualnych paleniskach czy przydomowych małych kotłowniach, ilości zanieczyszczeń były duże. Czystość powietrza od dawna znajdowała się w kręgu szczególnego zainteresowania firmy. Prowadzone od wielu lat - nawet wtedy, gdy hasła ochrony środowiska nie były modne - działania polegające na likwidowaniu mało efektywnych i uciążliwych dla środowiska lokalnych kotłowni oraz prace poprawiające stan techniczny urządzeń wytwórczych stale zmniejszały ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza. Nasilenie tych prac nastąpiło po roku 1991. Następnym etapem działań zarządu firmy był plan budowy elektroktrociepłowni zasilanej paliwem gazowym. Taki obiekt miałby pozytywne walory ekologiczne, jednocześnie dywersyfikowałby źródła energii pierwotnej. Wykonane w przedsiębiorstwie analizy prostej konwersji...