Rok 2015 to okrągła rocznica kilku ważnych wydarzeń naukowych, związanych ze światłem oraz technologią świetlną. Aby je uczcić, Zgromadzenie ONZ postanowiło okrzyknąć 2015 r. Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Fakt ten skłania do refleksji nad współczesnym znaczeniem światła.

W religii chrześcijańskiej światło stanowi symbol porządku, mądrości oraz świętości. Z kolei w mitologii greckiej było jednoznacznie utożsamiane z ogniem zarezerwowanym wyłącznie dla bogów.

Rozwój techniki, a wraz z nim wynalazki, takie jak świeca, lampa naftowa czy żarówka sprawiły, że człowiek zapanował nad mrokiem. Niezależność od długości dnia i nocy zapewniła mu większe bezpieczeństwo oraz wydłużyła jego dzienną aktywność, co było szczególnie istotne w okresie zimowym, kiedy niedobory światła słonecznego są szczególnie dokuczliwe.

Światło jest nierozerwalnie związane z ciemnością. Światłość oznacza dobro i prawdę, podczas gdy tajemniczy charakter ciemności sprzyja kłamcom, oszustom oraz przestępcom. Tak wyraźny kontrast pomiędzy światłem a cieniem ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Gra światłocieniem była wykorzystywana przez architektów już w czasach starożytnych przy projektowaniu takich budowli, jak rzymski Panteon, grecki Partenon, Świątynia Artemidy w Efezie czy Świątynia Apolla w Koryncie. Malarstwo, rzeźba i architektura to kolejne dziedziny sztuki, które trudno sobie wyobrazić bez znajomości technik bazujących na zasadach światłocienia.

W służbie artystom

Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą...